topLogoSpacer
 

Sunde skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Velkommen tilbake til skolen!
Publisert: 25-06-2014 skrevet av: Astrid Aase Hodneland

Velkommen tilbake til skolen!

SFO - ansatte har planleggingsdag fredag 1. august, og SFO åpner mandag 4. august.

Skolens ledelse er på plass fra mandag 4. august.

Rektor Astrid har utviklingspermisjon i perioden 1. august til 30. november og avdelingsleder Torill Berg er rektors stedfortreder i perioden.

Lærerne har planleggingsdager 12. - 15. august.

Ansatte i SFO har planleggingsdager 14. - 15. august.

Elevene begynner på skolen mandag 18. august.

Trinn 2 - 7 begynner kl. 08.30,

1. klasse møter i skolens gym.sal kl. 09.00. 

Aktivitetsdag
Publisert: 18.06.2014 skrevet av: Leon

picture
 Straffekonkurranse

Fredag 13.6 hadde Sunde skole aktivitetsdag. 1-3.trinn brukte skoleområdet, og 4-7.trinn syklet til Madlabanen.

Her ser du noen av bildene fra Madlabanen.

Tusen takk til Coop Madla for sponsing av frukt til elevene !!

Kartlegging av digitale ferdigheter - 4.trinn
Publisert: 16-06-2014 skrevet av: Leon

picture
 

Sunde skole satser på IKT i skolehverdagen, og har en pedagog som jobber aktivt i klassene med å følge opp Stavanger kommune sin plan for digitale ferdigheter i skolen. Dette ser vi har gitt svært gode resultater på 4.trinn. I kartleggingen ser vi at trinnet får en gjennomsnittsum på 45 av 55 poeng. Utrolig bra! Godt jobba av lærer Ranvør og elevene på 4.trinnet.

Trivselslederne på Viking stadion
Publisert: 11-06-2014 skrevet av: Trine og Brita N

picture
 

I dag har trivselslederne vært på Viking stadion som en "Takk for innsatsen-dag"
Vi tok buss til stadion der vi fikk se spillerne i aksjon, samtidig som vi fikk mange autografer og bilder. I nistepakken fikk elevene servert pastasalat.
Trivselslederne var også så heldige å få billett til morgendagens fotballkamp mot Stabæk.

Tusen takk for innsatsen for i år, trivselsledere! Godt jobba.

Årets Zeromarked!
Publisert: 04.06.2014 skrevet av: Leon

picture
 3.trinn

Vi har avholdt årets Zeromarked, og i år som tidligere år, ble det en suksess. Stemningen mellom kl17-19 var til å ta og føle på.
Godt jobba av elever og lærere som organiserte stander rundt om kring i skolegården, og takk til familiene som møtte opp!

Det kjekke overskuddet av Zeromarkedet går til "Trivselslederprogammet" på skolen. Se mer for å se alle bildene fra dagen.

Den innholdsrike HMS-uka!
Publisert: 23-05-2014 skrevet av: Leon

picture
Røris i skolegården!

Se de kjekke bildene fra HMS-uka vår! Vi har inkludert både elever og ansatte i løpet av uka. Neste år har vi enda større planer :-) 

Elevundersøkelsen 7.trinn 2013-14
Publisert: 15-05-2014 skrevet av: Leon

Under våre resultater finner du de gode resultatene fra elevundersøkelsen 2013-14, 7.trinn. Sunde skole scorer godt over kommune, fylke og nasjonalt innenfor de fleste emner. 

Skoleåret 2014-15 - Pedagogisk personale
Publisert: 09-05-2014 skrevet av: Leon

Her får du en oversikt over det pedagogiske personalet skoleåret 2014-15.

 

1. trinn skoleåret 2014/2015
Publisert: 10.04.2014 skrevet av: Torill Berg

Kjekt å møte både store og små på foreldremøtet 8. april og besøksdagen 9. april. For en flott gjeng! 

Informasjonen fra foreldremøtet finner du her

Resultatet av foreldreundersøkelsen på 3. og 6. trinn
Publisert: 11-03-2014 skrevet av: Torill Berg

Sunde skole ligger over eller på gjennomsnittet i Stavanger kommune på følgende indikatorer (Sunde skole/Stavanger kommune):

  • Informasjon til/fra skolen (4,4/4.4)
  • Dialog og medvirkning (4,1/4,0)
  • Kjennskap og forventninger (3,9/3,8)
  • Støtte fra foreldre (4,5/4,5)
  • Utviklingssamtale (4,6/4,5)
  • Trivsel, læring og utvikling (4,3/4,3)
  • Læringsforholdene (4,2/4,2)

Når det gjelder fysisk miljø og materiell, gjør det fysiske miljøet at vi ligger litt under Stavanger kommune (3,2/3,7).

Tusen takk til alle dere som har svart. Svarresponsen var 77 %.

 

 

Nye trivselsregler
Publisert: 04-03-2014 skrevet av: Ledelsen

Driftsstyret vedtok 20. februar en endring av skolens trivselsregler, se under dokumenter til høyre.

Endringen kom av skrivet fra utdanningsdirektoratet om mobilbruk på skolen.

Til foresatte i barnehage og SFO
Publisert: 20.12.2013 skrevet av: Administrasjonen

fileicon 
Til foresatte i barnehage og SFO.pdf

For å søke ny plass i SFO må dere som er foresatte logge dere på hypernet. Se mer informasjonen i "Til foresatte i barnehage og SFO".

Me e' goe i regning óg!
Publisert: 11.12.2013 skrevet av: Ledelsen

picture
 Sammenligning

Stavanger kommune har som målsetting at 30 % av elevene i stavangerskolen skal komme på nivå 3 på nasjonale prøver. Dette målet er nesten nådd med et kommunalt resultat på 29,5 %. På landsbasis er resultatet 25,2 %.

Sunde skole har 40,5 %!

picture
 Sunde skole

Vi gratulerer elever og lærere med flotte resultater av solid og langsiktig arbeid!

Respekt - elevundersøkelse
Publisert: 15.11.2013 skrevet av: Mette Erevik Riise

Resultatene fra elevundersøkelsen i Respektprogrammet for elever på trinn 3 - 7 er svært gode. Sammenligner vi oss med de andre Respekt-skolene i landet scorer vi godt på alle spørsmålene.

Elevene svarte på spørsmål om atferdsvansker, relasjon til andre elever, læreroppfølging og foreldre.

Det vil bli nye undersøkelser våren 2014 og våren 2015. Sammen skal vi jobbe for å opprettholde de gode resultatene!

picture

Resultater fra nasjonale prøver
Publisert: 13.11.2013 skrevet av: Ledelsen

picture
 Supre resultater i BÅDE engelsk og lesing

Sunde skole har oppnådd Stavanger kommunes målsetning med minst 30% på nivå 3 i både engelsk og lesing.

Det gjennomsnittlige resultatet vårt er bedre enn resultatet i Stavanger kommune, Rogaland og nasjonalt.

Bedre og bedre år for år!
Publisert: 29-10-2013 skrevet av: Ledelsen

picture
 

Supre resultater på nasjonale prøver i lesing på 5. trinn. Stø kurs og langsiktig jobbing på alle trinn, hjemme og på skolen, gir resultater!

Totalt sett er vi bedre enn gjennomsnittet i Stavanger kommune, i Rogaland fylke og nasjonalt!

Godt gjort!

Søylene viser utviklingen for Sunde skole fra skoleåret 2009/2010 til 2013/2014.

Norges første trafikksikre skole!
Publisert: 27.09.2013 skrevet av: Ledelsen

fileicon 
Trafikkplan.pdf

Nå begynner det å bli mørkt om morgenen og vi minner alle om det ansvaret vi har som Norges første trafikksikre skole!  

Se trafikkplanen =>

Hjem/skole-samarbeid
Publisert: 30-08-2013 skrevet av: Torill Berg

Samarbeid mellom hjem og skole forbedrer elevenes motivasjon og læring. Alle foreldre ønsker en positiv utvikling for barna sine og skolen er en viktig medspillerne i dette arbeidet. Foreldre er viktig for barns læring, og barn som får hjelp og støtte hjemme har større muligheter for å gjøre det bra på skolen.

For å få til et godt hjem/skole-samarbeid har foreldrene reell medvirkning og medbestemmelse. Hjem og skole tar felles forpliktende beslutninger sammen.

Les mer om dette på nettsiden til foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen (FUG).

Velkommen til nytt skoleår og nytt SFO-år.
Publisert: 12.08.2013 skrevet av: Nermina

Elever som har søkt og fått tildelt plass ved SFO, beholder plassen inntil skriftlig oppsigelse foreligger.

Bestemmelser som gjelder for  Stavanger kommune er gjort kjent i brosjyren Skolefritidsordningen,  Stavanger kommune. Vi vil særlig understreke innholdet i punkt 3 og 8:

  • Elever som har fått tildelt plass, beholder denne inntil skriftlig utmelding foreliggerDet skal leveres skriftlig oppsigelse til den enkelte skole/SFO.
  • Oppsigelsestiden er to måneder regnet fra den 1. i påfølgende måned.Dette innebærer blant annet at alle elever på 3.trinn som ikke ønsker å ha plass i SFO på 4.trinn, må sende skriftlig oppsigelse senest innen utgangen av april for å unngå krav om betaling for august og september. 

http://stavanger.kommune.no/Documents/Oppvekst%20og%20levek%c3%a5r/skole/SFO_2012.pdf

Foreldreundersøkelsen
Publisert: 08.02.2013 skrevet av: Ledelsen

picture
 

 

Her kommer resultatet av foreldreundersøkelsen på 3. og 6. trinn. Takk til dere som har svart. Det betyr mye for oss.

Nasjonale prøver i lesing
Publisert: 01.11.2012 skrevet av: Mette Riise

picture

Vi gratulerer 5. trinn som har løftet mange elever opp på nivå 2!

Nå jobber vi for å flere opp på nivå 3.

picture

 
 
.