topLogoSpacer
 

Sunde skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Trafikksikker skole
Publisert: 17-09-2014 skrevet av: Leon

Se under hjem/skole-samarbeid og FAU for mer informasjon om trafikkpatrulje ved Sunde skole.

Vi observerer økt og variert aktivitet i friminuttene
Publisert: 10-09-2014 skrevet av: Lærerne på 4.trinn

Sunde skole er medlem av Trivselsprogrammet. Et program som omhandler organisering av økt aktivitet i storefriminuttet. Elever fra fjerde klasse og oppover er trivselsledere. De leder alle skolens elever gjennom ulike friminuttsaktiviteter.

picture
 

Målet med programmet er:

● fremme økt og mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene
● legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner
● redusere konflikter blant elever
● fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt

Voksne skaper vennskap
Publisert: 01-09-2014 skrevet av: Lærerne på 4.trinn

Voksne skaper vennskap! 

Utdanningsdirektoratet har i dag kommet med ny film i forbindelse med at mobbing blir satt på den nasjonale agendaen. "Det er viktig at voksne engasjerer seg i barnas liv. Vennskap motvirker mobbing, og voksne er viktige rollemodeller og tilretteleggere for vennskap." Press play for å se filmsnutt. De som ønsker kan lese mer om manifestet mot mobbing på regjeringen.no.

Aktiv skolehverdag på Sunde!
Publisert: 22-08-2014 skrevet av: Leon

picture
 Balansen settes på prøve!

I trå med Sunde skole sin satsing på sunn livsstil, avsluttet vi den første skoleuken med aktivitetsdag for 2-7.klasse.
En aktiv dag med mange spennende og varierte aktiviteter.

Nok en gang, tusen takk til Madla Handelslag for sponsing av frukt til elevene :-)

Aktiv skole - 5.trinn
Publisert: 21.08.2014 skrevet av: Leon

Aktiv skole er et utviklings- og forskningsprosjekt som skal undesøke hvordan økt fysisk aktivitet i samspill med de tradisjonelle fagene på virker skoleprestasjon, skoletrivsel og helse gjennom et helt skoleår (2014/15) for 5.klasseelever.

Sunde skole deltar i år på dette forskningsprosjektet.

 

Leksehjelp skoleåret 2014-15
Publisert: 20.08.2014 skrevet av: Leon

Ved skolestart høsten 2010 innførte kommunene gratis og frivillig leksehjelp for alle elever på trinn 1-4. Nå har Stortinget vedtatt endringer i lovbestemmelsen slik at kommunene står fritt til å velge hvilke trinn leksehjelpen skal tilbys på. 

Skoleåret 2014-2015 tilbyr Sunde skole leksehjelp til:

Elever på trinn 5     Et generelt tilbud om leksehjelp ½ time to
                               ganger i uken etter påmelding. Se informasjon
                               og påmelding under "ranselpost" på hjemmesiden.

Elever på trinn 2-7  Målrettet leksehjelp for elever som har behov for et styrket tilbud, etter avtale mellom kontaktlærer og foresatte.

God oppstart!
Publisert: 20.08.2014 skrevet av: Leon

picture
 Aktive lærere!

Oppstarten av det nye skoleåret har gått veldig bra på Sunde skole. Det gjenspeiler seg i gode og effektive planleggingsdager uken før elevene kom på skolen.

"Aktiv skole, Respekt og På Sporet" er ulike prosjekter som Sunde skole skal gjennomføre dette skoleåret i samarbeid med UiS. Alle disse prosjektene ble en del av planleggingsdagene til lærerne!


Les mer for å se bilder fra planleggingdagene.

 

Velkommen tilbake til nytt skoleår!
Publisert: 14.08.2014 skrevet av: Leon

Skolens ansatte er i skrivende stund opptatt med å planlegge et nytt og spennede skoleår for alle elevene ved Sunde skole. Vi gleder oss alle til mandag 18.august,

1.klasse møter på skolen kl 09.00
2-7.klasse møter på skolen kl 08.30

 

Vel møtt!

Trivselslederne på Viking stadion
Publisert: 11-06-2014 skrevet av: Trine og Brita N

picture
 

I dag har trivselslederne vært på Viking stadion som en "Takk for innsatsen-dag"
Vi tok buss til stadion der vi fikk se spillerne i aksjon, samtidig som vi fikk mange autografer og bilder. I nistepakken fikk elevene servert pastasalat.
Trivselslederne var også så heldige å få billett til morgendagens fotballkamp mot Stabæk.

Tusen takk for innsatsen for i år, trivselsledere! Godt jobba.

Bedre og bedre år for år!
Publisert: 29-10-2013 skrevet av: Ledelsen

picture
 

Supre resultater på nasjonale prøver i lesing på 5. trinn. Stø kurs og langsiktig jobbing på alle trinn, hjemme og på skolen, gir resultater!

Totalt sett er vi bedre enn gjennomsnittet i Stavanger kommune, i Rogaland fylke og nasjonalt!

Godt gjort!

Søylene viser utviklingen for Sunde skole fra skoleåret 2009/2010 til 2013/2014.

Elevundersøkelsen 7.trinn 2013-14
Publisert: 15-05-2014 skrevet av: Leon

Under våre resultater finner du de gode resultatene fra elevundersøkelsen 2013-14, 7.trinn. Sunde skole scorer godt over kommune, fylke og nasjonalt innenfor de fleste emner. 

Resultater fra nasjonale prøver
Publisert: 13.11.2013 skrevet av: Ledelsen

picture
 Supre resultater i BÅDE engelsk og lesing

Sunde skole har oppnådd Stavanger kommunes målsetning med minst 30% på nivå 3 i både engelsk og lesing.

Det gjennomsnittlige resultatet vårt er bedre enn resultatet i Stavanger kommune, Rogaland og nasjonalt.

Me e' goe i regning óg!
Publisert: 11.12.2013 skrevet av: Ledelsen

picture
 Sammenligning

Stavanger kommune har som målsetting at 30 % av elevene i stavangerskolen skal komme på nivå 3 på nasjonale prøver. Dette målet er nesten nådd med et kommunalt resultat på 29,5 %. På landsbasis er resultatet 25,2 %.

Sunde skole har 40,5 %!

picture
 Sunde skole

Vi gratulerer elever og lærere med flotte resultater av solid og langsiktig arbeid!

Til foresatte i barnehage og SFO
Publisert: 20.12.2013 skrevet av: Administrasjonen

fileicon 
Til foresatte i barnehage og SFO.pdf

For å søke ny plass i SFO må dere som er foresatte logge dere på hypernet. Se mer informasjonen i "Til foresatte i barnehage og SFO".

Respekt - elevundersøkelse
Publisert: 15.11.2013 skrevet av: Mette Erevik Riise

Resultatene fra elevundersøkelsen i Respektprogrammet for elever på trinn 3 - 7 er svært gode. Sammenligner vi oss med de andre Respekt-skolene i landet scorer vi godt på alle spørsmålene.

Elevene svarte på spørsmål om atferdsvansker, relasjon til andre elever, læreroppfølging og foreldre.

Det vil bli nye undersøkelser våren 2014 og våren 2015. Sammen skal vi jobbe for å opprettholde de gode resultatene!

picture

Kartlegging av digitale ferdigheter - 4.trinn
Publisert: 16-06-2014 skrevet av: Leon

picture
 

Sunde skole satser på IKT i skolehverdagen, og har en pedagog som jobber aktivt i klassene med å følge opp Stavanger kommune sin plan for digitale ferdigheter i skolen. Dette ser vi har gitt svært gode resultater på 4.trinn. I kartleggingen ser vi at trinnet får en gjennomsnittsum på 45 av 55 poeng. Utrolig bra! Godt jobba av lærer Ranvør og elevene på 4.trinnet.

Aktivitetsdag
Publisert: 18.06.2014 skrevet av: Leon

picture
 Straffekonkurranse

Fredag 13.6 hadde Sunde skole aktivitetsdag. 1-3.trinn brukte skoleområdet, og 4-7.trinn syklet til Madlabanen.

Her ser du noen av bildene fra Madlabanen.

Tusen takk til Coop Madla for sponsing av frukt til elevene !!

Årets Zeromarked!
Publisert: 04.06.2014 skrevet av: Leon

picture
 3.trinn

Vi har avholdt årets Zeromarked, og i år som tidligere år, ble det en suksess. Stemningen mellom kl17-19 var til å ta og føle på.
Godt jobba av elever og lærere som organiserte stander rundt om kring i skolegården, og takk til familiene som møtte opp!

Det kjekke overskuddet av Zeromarkedet går til "Trivselslederprogammet" på skolen. Se mer for å se alle bildene fra dagen.

Den innholdsrike HMS-uka!
Publisert: 23-05-2014 skrevet av: Leon

picture
Røris i skolegården!

Se de kjekke bildene fra HMS-uka vår! Vi har inkludert både elever og ansatte i løpet av uka. Neste år har vi enda større planer :-) 

Skoleåret 2014-15 - Pedagogisk personale
Publisert: 09-05-2014 skrevet av: Leon

Her får du en oversikt over det pedagogiske personalet skoleåret 2014-15.

 

1. trinn skoleåret 2014/2015
Publisert: 10.04.2014 skrevet av: Torill Berg

Kjekt å møte både store og små på foreldremøtet 8. april og besøksdagen 9. april. For en flott gjeng! 

Informasjonen fra foreldremøtet finner du her

Resultatet av foreldreundersøkelsen på 3. og 6. trinn
Publisert: 11-03-2014 skrevet av: Torill Berg

Sunde skole ligger over eller på gjennomsnittet i Stavanger kommune på følgende indikatorer (Sunde skole/Stavanger kommune):

  • Informasjon til/fra skolen (4,4/4.4)
  • Dialog og medvirkning (4,1/4,0)
  • Kjennskap og forventninger (3,9/3,8)
  • Støtte fra foreldre (4,5/4,5)
  • Utviklingssamtale (4,6/4,5)
  • Trivsel, læring og utvikling (4,3/4,3)
  • Læringsforholdene (4,2/4,2)

Når det gjelder fysisk miljø og materiell, gjør det fysiske miljøet at vi ligger litt under Stavanger kommune (3,2/3,7).

Tusen takk til alle dere som har svart. Svarresponsen var 77 %.

 

 

Nye trivselsregler
Publisert: 04-03-2014 skrevet av: Ledelsen

Driftsstyret vedtok 20. februar en endring av skolens trivselsregler, se under dokumenter til høyre.

Endringen kom av skrivet fra utdanningsdirektoratet om mobilbruk på skolen.

Norges første trafikksikre skole!
Publisert: 27.09.2013 skrevet av: Ledelsen

fileicon 
Trafikkplan.pdf

Nå begynner det å bli mørkt om morgenen og vi minner alle om det ansvaret vi har som Norges første trafikksikre skole!  

Se trafikkplanen =>

Hjem/skole-samarbeid
Publisert: 30-08-2013 skrevet av: Torill Berg

Samarbeid mellom hjem og skole forbedrer elevenes motivasjon og læring. Alle foreldre ønsker en positiv utvikling for barna sine og skolen er en viktig medspillerne i dette arbeidet. Foreldre er viktig for barns læring, og barn som får hjelp og støtte hjemme har større muligheter for å gjøre det bra på skolen.

For å få til et godt hjem/skole-samarbeid har foreldrene reell medvirkning og medbestemmelse. Hjem og skole tar felles forpliktende beslutninger sammen.

Les mer om dette på nettsiden til foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen (FUG).

 
 
.