topLogoSpacer
 

Vaulen skole

Snart skole  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

Samling i skolegården
Publisert: 22-08-2014 skrevet av: CIØ

Idag samlet vi oss i skolegården og ønsket alle elever velkommen til Vaulen skole. 7.trinn, som er elevenes forbilder, stod rakrygget i ring rundt resten av oss og sammen sang vi "Stopp, ikke mobb!".

picture picture

 

GODT NYTT SKOLEÅR: Høstens foreldremøter
Publisert: 20-08-2014 skrevet av: TSt

- Like så kjekt som det er å treffe igjen alle elevene, er det å møte dere foreldre til et nytt skoleår!

Invitasjon med innhold og organisering kommer i ranselposten,  dato og klokkeslett er som følger:

Tors 28.8.: 6.trinn kl 18-20, 5. trinn kl 19-21  NB! Rekkeflg

Man 1.9.: 2.trinn kl 18-20, 3.trinn kl 19-21

Ons 3.9.: 4.trinn kl 18-20, 7.trinn kl 19-21

Tors 4.9.: 1.trinn kl 18-20.

Vel møtt!

Rektor & co

 

LEKSEHJELP, 2014-15
Publisert: 20-08-2014 skrevet av: TSt

Kunnskapsdepartementet vedtok i sommer at skolene skal få stå friere i forhold til hvordan leksehjelpen tilbys og hvordan den organiseres. Selv om dette vedtaket kom etter at vi allerede hadde planlagt for skoleåret, er vi veldig glade for å få kunne gjøre endringene som vil bety at leksehjelpen kan målrettes i mye større grad enn tidligere.

I de nye føringene skal leksehjelpen tilbys et trinn og den skal tilbys enkeltelever / - grupper på tvers av trinn.

På Vaulen vil vi tilby leksehjelp til elever i mindre grupper på alle trinn i samarbeid med lærere og foreldre. Lærerne vil ta kontakt med de aktuelle foreldrene innen utgangen av august.

Vi vil også tilby leksehjelp generelt til elevene på 5.trinnet. Vi ser at på dette trinnet blir utfordringene ofte større med tanke på begreper og innhold i fagene, mengde og krav til selvstendighet, og mener det er et trinn der mange elever vil ha god nytte av tilbudet. 5.trinnselevene vil få eget påmeldingsskjema i ranselposten.

Selv om vi la ut generell informasjon om endring den 13.8., er vi klar over at denne omleggingen kan komme noe brått i forhold til enkeltes planlegging av SFO og leksehjelpstid. Ta evt kontakt med SFO-leder Eirik Weng hvis dere har spørsmål om bytte av dager, e.l.

Hilsen rektor

Trygg Trafikk oppfordrer barna til å sykle eller gå til skolen
Publisert: 19-08-2014 skrevet av: Danilo Paparazzo

Når foreldre råkjører sine egne barn til skolen, setter de naboens barn i fare. - La heller barna gå eller sykle til skolen, sier Kristin Eli Strømme i Trygg Trafikk. 

 http://www.aftenbladet.no/nyheter/okonomi/Trygg-Trafikk-oppfordrer-barna-til-a-sykle-eller-ga-til-skolen-3483782.html

 

Nytt om leksehjelptilbudet fra skoleåret 2014-15
Publisert: 13-08-2014 skrevet av: TSt

 Utdanningsdirektoratet har i sommer kommet med nye retningslinjer for leksehjelptilbudet på skolene. Den enkelte skole skal nå kunne få bestemme hvem som skal få tilbud om leksehjelp, både med tanke på enkeltelever og trinn. Vi på Vaulen jobber nå for å finne en god ordning på vår skole.

Den gamle ordningen med tilbud til alle fra 1. - 4. trinn to faste dager i uka bortfaller fra og med oppstart av dette skoleåret, og vi kommer med mer informasjon om hvem og når så fort vi har gjort de nødvendige tilpasningene.

Hilsen rektor

Se flere forside artikler >>

 
 
.