topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 
 

Våland skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

Første skoledag
Publisert: 18-08-2014 skrevet av: Helge Ruud

Klokken halv ni ventet 63 spente førsteklassinger i skolegården. De var alle klar til første skoledag. Som vanlig ropte rektor Eli opp de nye elevene og

picture
 

hilste på alle sammen. Deretter gikk de til klasserommet med sine lærere.

 

picture
 

Ryfast - sikkerhet og fremkommelighet for gående og syklende.
Publisert: 10-04-2014 skrevet av: Rektor

 FAU og Våland skole er i kontakt med Statens veivesen i forbindelse med sikring av forgjengere og syklister under Ryfast-utbyggingen.

Her er svar på henvendelse fra FAU og skolene i bydelen, 08.04.14: 

.

God sommer!
Publisert: 27.06.2014 skrevet av: Ledelsen

Ledelsen ved Våland skole ønsker elever og foresatte en riktig god sommerferie!

SFO stenger 28.06 og åpner 01.08.

Skolens administrasjon er stengt fra 28.06 til 04.08.

Skolen starter opp mandag 18.08.

Elever på 2.-7.trinn begynner kl. 08.30.

Elever på 1.trinn begynner kl. 09.00.

 

 

Skolegårdsprosjektet
Publisert: 21.02.2014 skrevet av: Janne Stensland

Fau har startet et prosjekt med hensikt å forbedre uteområdet på skolen. I den forbindelse har det også vært naturlig å se på en  utvidelse av skolegården, ved å se muligheter ved tilstøtende arealer, uten å endre på eksisterende bebyggelse. Torsdag 20.02.14 var foreldre og naboer invitert på informasjonsmøte om prosjektet. Wim Lekens la fram en stedsanalyse for området rundt skolen og Line Grubb viste eksempler fra andre uteområder. Elevene på skolen bidro med en flott utstilling av kreative ideer til prosjektet.

Ta gjerne utskrift av kartet over området i Line Grubb sin presentasjon dersom du har gode ideer/innspill til uteområdet. Skisser kan leveres på kontoret.

fileicon 
vland skolegrd, stedsanalyse 2014.pdf
fileicon 
Opplegg lekeplasser.pdf

 
 
.