topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 
 

Våland skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

Ny gangbro over Madlaveien åpner mandag 22.12.2014
Publisert: 19-12-2014 skrevet av: Eli rektor

Mandag 22. desember åpner den nye midlertidige gang- og sykkelbroen over Madlaveien. Åpningen vil skje i løpet av dagen.

Broen er åpen for syklister og gående til den nye undergangen i rundkjøringen ved Motorveien står ferdig i 2019.

For syklister og gående som kommer fra turstien rundt Mosvannet, kan broen ved Mosvannsparken benyttes.

Stavanger kommune vil sette opp skilt til begge broene.

 Undergangen i Hannasdalsgate (under Motorveien) blir stengt.

 

 

Lyktetog og juleavslutning
Publisert: 19.12.2014 skrevet av: Helge Ruud

picture
 

Tradisjonen tro går alle elevene ved Våland skole i lyktetog fra skolen til Vålandstunet.

Skolens ledelse benytter samtidig anledningen til å ønske elever, foresatte, ansatte og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år.

Skolestart etter juleferien er mandag 05.01. til vanlig tid.

Undergangen i Hannasdalsgate
Publisert: 03-12-2014 skrevet av: Eli rektor

Ryfast/vegvesenet informerer om at  undergangen i Hannasdalsgate vil bli holdt åpen til gangbroen over Madlaveien er på plass.

Mørkere tider
Publisert: 17.10.2014 skrevet av: Torkild Olsen

Høsten er her, og vi går imot mørkere tider. Våland skole er en sentrumsnær skole med mye trafikk i gatene. Det er derfor viktig at dere som foresatte utstyrer barna deres med refleks slik at de er synlige i trafikken.

Det er også elever fra 5. trinn og oppover som sykler til skolen. Vi ber dere derfor huske at både lys og hjelm er påbudt for dem som sykler til skolen. Vi er opptatt av av barna deres kommer trygt til skolen og ber dere derfor sikre at syklene har lys som virker og at elevene bruker hjelm.

picturepicture

Med vennlig hilsen

Ledelsen på Våland skole

Snart skolestart
Publisert: 22.09.2014 skrevet av: T.O.

picture
 
fileicon 
Snart Skolestart! 2014.pdf

Vi har gleden av å ønske ditt barn velkommen til
Stavangerskolen neste høst.

Med dette heftet ønsker vi å gi informasjon om opplærings-
tilbudet i Stavanger kommune og hva som vil skje framover
mot skolestart. 

Se flere forsideartikler >>

 
 
.