topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 
 

Våland skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

FIKS FERIGGE FERIE 2014
Publisert: 22.04.2014 skrevet av: Torkild Olsen

picture
 

Reven FIKS er på farta igjen! Han er klar i ferieutstyr, på vei til en sommer tettpakket med nye morsomme og kuuuuule aktiviteter! 

På FFF-nettsidene finner du alt du trenger å vite om årets Fiks Ferigge Ferie. Du vil finne informasjon om årets mange aktiviteter og mulighet til å søke om plass.

Søknadsfristen er 5. mai kl 24.00, og du vil få svar på søknaden i begynnelsen av juni måned. Svaret kommer både på SMS og på mail.

Nettside: Fiks Ferigge Ferie

Ryfast - sikkerhet og fremkommelighet for gående og syklende.
Publisert: 10-04-2014 skrevet av: Rektor

 FAU og Våland skole er i kontakt med Statens veivesen i forbindelse med sikring av forgjengere og syklister under Ryfast-utbyggingen.

Her er svar på henvendelse fra FAU og skolene i bydelen, 08.04.14: 

.

Tur til Mosvanet
Publisert: 31-03-2014 skrevet av: 2. trinn

Torsdag 27. mars gikk vi en flott tur i herlig vær til Mosvannet for å lete etter vårtegn. Store og små var fornøydemed turen.

picture
 

 

picture

Overgang til ungdomsskolen
Publisert: 21.03.2014 skrevet av: T.O.

Stavanger kommune har laget en brosjyre med orientering til foresatte om overgangen fra barneskole til ungdomsskole. Den ligger på http://www.stavangerskolen.no. Den er også vedlagt nedenfor.

 

fileicon 
Skolebytte - revidert 2014.pdf

Skolegårdsprosjektet
Publisert: 21.02.2014 skrevet av: Janne Stensland

Fau har startet et prosjekt med hensikt å forbedre uteområdet på skolen. I den forbindelse har det også vært naturlig å se på en  utvidelse av skolegården, ved å se muligheter ved tilstøtende arealer, uten å endre på eksisterende bebyggelse. Torsdag 20.02.14 var foreldre og naboer invitert på informasjonsmøte om prosjektet. Wim Lekens la fram en stedsanalyse for området rundt skolen og Line Grubb viste eksempler fra andre uteområder. Elevene på skolen bidro med en flott utstilling av kreative ideer til prosjektet.

Ta gjerne utskrift av kartet over området i Line Grubb sin presentasjon dersom du har gode ideer/innspill til uteområdet. Skisser kan leveres på kontoret.

fileicon 
vland skolegrd, stedsanalyse 2014.pdf
fileicon 
Opplegg lekeplasser.pdf

Se flere forside artikler >>

 
 
.