topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 
 

Våland skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

Stenging av underganger
Publisert: 12-09-2014 skrevet av: Rektor

fileicon 
Omlegging av gang-og sykkel uke 38.pdf

Ryfastprosjektet ønsker å informere om stenging av underganger og alternative ruter. (se vedlegg)

 

Ryfast - sikkerhet og fremkommelighet for gående og syklende.
Publisert: 10-04-2014 skrevet av: Rektor

 FAU og Våland skole er i kontakt med Statens veivesen i forbindelse med sikring av forgjengere og syklister under Ryfast-utbyggingen.

Her er svar på henvendelse fra FAU og skolene i bydelen, 08.04.14: 

.

Skolegårdsprosjektet
Publisert: 21.02.2014 skrevet av: Janne Stensland

Fau har startet et prosjekt med hensikt å forbedre uteområdet på skolen. I den forbindelse har det også vært naturlig å se på en  utvidelse av skolegården, ved å se muligheter ved tilstøtende arealer, uten å endre på eksisterende bebyggelse. Torsdag 20.02.14 var foreldre og naboer invitert på informasjonsmøte om prosjektet. Wim Lekens la fram en stedsanalyse for området rundt skolen og Line Grubb viste eksempler fra andre uteområder. Elevene på skolen bidro med en flott utstilling av kreative ideer til prosjektet.

Ta gjerne utskrift av kartet over området i Line Grubb sin presentasjon dersom du har gode ideer/innspill til uteområdet. Skisser kan leveres på kontoret.

fileicon 
vland skolegrd, stedsanalyse 2014.pdf
fileicon 
Opplegg lekeplasser.pdf

 
 
.