topLogoSpacer
 

Tjensvoll skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  1.trinn SFO  

Kampanje mot hodelus
Publisert: 26.02.2015 skrevet av: Rektor

fileicon 
hodelus 2015.pdf

Folkehelseinstituttet oppforder til kampanje mot hodelus i uke 10 (2. - 8. mars)

Hodelus er et stadig tilbakevendende problem for oss. Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid.

Vi oppfordere foreldre til å foreta lusesjekk helgen 6.-8. mars med fortløpende behandling dersom det er nødvendig. Hele familien bør undersøkes.

Se  vedlegg fra Folkehelseinstituttet.

 

Bekjempelse av hodelus! Landskampanje
Publisert: 26-02-2015 skrevet av: Ledelsen

 

 

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å arrangere kampanjer mot hodelus i uke 10, det vil si uken 2. til 8. mars. Hodelus er et stadig tilbakevendende problem i skoler og barnehager landet over. Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid.

 


 

Engelsk dag 26. februar 2015
Publisert: 13.02.2015 skrevet av: Rektor

Torsdag 26. februar er det Engelsk dag på Tjensvoll. Denne dagen får elevene møte engelsk kultur og attraksjoner, det vil være høytlesing på engelsk i klasserom, noen trinn vil se film med engelsk tale og noen trinn vil spille engelsk spill i klasserom. Samtaler i klassene vil i stor grad være på engelsk. Bibliotekar har funnet frem engelsk litteratur som elevene vil lese i klasserom.

Elevene vil denne dagen kle seg i "uniformer", mørke benklær og lyse overdeler. Elevene vil også få engelske navn. Kanskje vil også noen få a nice cup of english tea.

Resultater nasjonale prøver høsten 2014
Publisert: 27-01-2015 skrevet av: ledelsen

Foreldreundersøkelsen på SFO 2. trinn 2014
Publisert: 27.01.2015 skrevet av: Monica

picture
 

 

Foreldreundersøkelsen SFO 2014 (2. trinn) viser at foresatte på de fleste områdene er godt fornøyd med barnas hverdag i SFO. Resultatene de to siste årene viser en positiv endring.  I år var svarprosenten 79%.

Undersøkelsen viser at elevene har høy trivsel og god relasjon med de voksne. Det er vi veldig glade for. Fokusområdet er at alle barn skal oppleve tillit og trygghet sammen med barn og voksne.

Det har vært noen utfordringer i oppstart med bruk av kidsmonitor. Dette kan være mulig årsak at vi ikke oppnår kommunes målkrav i samarbeid med hjemmet. Vi vil denne våren ha fokus på samarbeid, og vi vil blant annet drøfte temaet på vårens foreldremøte.

Undersøkelsen har blitt drøftet i FAU og i DS.

Se flere forsideartikler >>

 
 
.