topLogoSpacer
 
 

 
 
 

 
 

Tasta skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFOarkiv  

Endret dag for leksehjelp på 4. trinn
Publisert: 27.08.2014 skrevet av: Renate Barka

En oppmerksom mor tipset meg om at det var en feil i påmeldingsskjemaet for 4. trinn. Dagene for leksehjelp på dette trinnet blir mandag 1300-1345 og tirsdag 1300-1345. Det er supert hvis de som har meldt på leksehjelp på 4. trinn sender inn ny påmelding. Beklager dette!

Leksehjelp for 3. og 4. trinn fra uke 36
Publisert: 26.08.2014 skrevet av: Renate Barka

Vi starter opp med leksehjelp for 3. og 4. trinn fra uke 36 (1. september). Skjemaet ligger nå tilgjengelig på hjemmesiden, og kan brukes både til påmelding og avmelding.

NB! Dersom barnet er påmeldt, må det være på leksehjelpen tiden ut. Dersom det ikke skal være på leksehjelp en dag, må dere skrive beskjed i meldeboka om dette.

Nytt om leksehjelp fra skoleåret 2014 - 2015
Publisert: 22-08-2014 skrevet av: Anne Karin Bethuelsen

Stortinget har vedtatt endringer i bestemmelsen om leksehjelp. Timeomfanget skal være som tidligere, men kommunen står fritt til å velge hvordan leksehjelp skal organiseres.

Stavanger kommune gir skolene anledning til selv å målrette tilbudet til enkelttrinn og elevgrupper.

Den gamle ordningen med tilbud til alle på 1. - 4. trinn vil bli endret. Skolen kommer tilbake med mer informasjon så snart vi har gjort de nødvendige tilpasningene.

Velkommen til nytt skoleår
Publisert: 08-08-2014 skrevet av: Anne Karin Bethuelsen

Jeg gleder meg til nytt skoleår og ønsker nye og gamle elever velkommen til Tasta skole.

Alle starter mandag 18. august.

1. klasse kl. 09.00.

Alle andre trinn starter kl. 08.30.

Det er ordinær skoledag fra oppstart.

I løpet av høsten vil skolegården ferdigstilles og vi får et flott amfi der fotballbanen var tidligere. I nedre skolegård får vi en lenge etterlengtet fotballbinge.

Felles foreldremøte blir torsdag 4. september kl. 19.30. Tema i år er Aktiv skole. 1. - 3. trinn har klasseforeldremøter fra kl. 18.00, 4. - 6. har møte etter fellesmøtet, ca kl. 20.30. Dag og tid for foreldremøte for 7. trinn er ikke fastsatt foreløpig.

Foreldre melder om at barna har hatt lus i ferien. Jeg oppfordrer derfor alle å sjekke sine barn og iverksette nødvendige tiltak før skolestart.

 
 
.