topLogoSpacer
 
 

 
 
 

 
 

Tasta skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFOarkiv  

Nytt om leksehjelp fra skoleåret 2014 - 2015
Publisert: 22-08-2014 skrevet av: Anne Karin Bethuelsen

Stortinget har vedtatt endringer i bestemmelsen om leksehjelp. Timeomfanget skal være som tidligere, men kommunen står fritt til å velge hvordan leksehjelp skal organiseres.

Stavanger kommune gir skolene anledning til selv å målrette tilbudet til enkelttrinn og elevgrupper.

Den gamle ordningen med tilbud til alle på 1. - 4. trinn vil bli endret. Skolen kommer tilbake med mer informasjon så snart vi har gjort de nødvendige tilpasningene.

Velkommen til nytt skoleår
Publisert: 08-08-2014 skrevet av: Anne Karin Bethuelsen

Jeg gleder meg til nytt skoleår og ønsker nye og gamle elever velkommen til Tasta skole.

Alle starter mandag 18. august.

1. klasse kl. 09.00.

Alle andre trinn starter kl. 08.30.

Det er ordinær skoledag fra oppstart.

I løpet av høsten vil skolegården ferdigstilles og vi får et flott amfi der fotballbanen var tidligere. I nedre skolegård får vi en lenge etterlengtet fotballbinge.

Felles foreldremøte blir torsdag 4. september kl. 19.30. Tema i år er Aktiv skole. 1. - 3. trinn har klasseforeldremøter fra kl. 18.00, 4. - 6. har møte etter fellesmøtet, ca kl. 20.30. Dag og tid for foreldremøte for 7. trinn er ikke fastsatt foreløpig.

Foreldre melder om at barna har hatt lus i ferien. Jeg oppfordrer derfor alle å sjekke sine barn og iverksette nødvendige tiltak før skolestart.

 
 
.