topLogoSpacer
 
 
VARSLINGSKNAPP
 

Sundelia barnehage

PLANLEGGINGSDAG
Publisert: 24-07-2014

Vi minner om at det er planleggingsdag i barnehagen FREDAG 15. AUGUST.

Barnehagen holder da stengt.

MATPAKKE I SOMMER
Publisert: 12.06.2014 skrevet av: Eli Karin Selle

Fra 1. Klikk for å vise større bildejuli -15. august tilbyr ikke barnehagen lunsj. Da må barna ha med matboks både til frokost, lunsj og fruktmåltid.

TIL INFORMASJON
Publisert: 12.06.2014 skrevet av: Eli karin Selle

Neste år blir det en del endringer i personalgruppene i barnehagen. Endringene har jeg valgt å gjøre for å spre kompetansen mellom avdelingene bedre, samt for å sette sammen enda bedre team. Det er også noen ansatte som ønsker nye utfordringer, som for eksempel å få jobbe med andre aldersgrupper og derfor vil bytte etasje. Vi har utelukkende gode erfaringer med å gjøre endringer i personalgruppen fra tidligere. Det vil være minst èn kjent igjen på avdelingen. Suad slutter hos oss da jeg ikke har ledig stilling til henne.

Har dere spørsmål til endringene, kan dere spørre meg eller Siw. Dere kan også spørre på avdelingen der ditt barn skal gå.

Redusert tilbud av varmmat
Publisert: 06-06-2014 skrevet av: Eli Karin Selle

Viser til tidligere informasjon om at vi ikke har hatt anledning til å tilby varmmat i en periode. Vi starter opp igjen med varmmat ved nytt barnehageår. Dette er fordi vi har hatt stort behov for Jorunn på base 4. Barna får smøremåltid og vi tilbyr et variert utvalg av pålegg.

FRA BASE TIL AVDELING
Publisert: 28.05.2014 skrevet av: Siw Brokjøb

 FRA BASER TIL AVDELINGER

Sundelia barnehage har hele tiden fungert som en avdelingsbarnehage, men er utformet som en basebarnehage. Vi vil nå synliggjøre at vi er en avdelingsbarnehage, og har derfor endret navnene fra basenavn til avdelingsnavn.

Navnene på avdelingene gjenspeiler vår plass i nærmiljøet, der det er utbredt med navn på kystfugler som gatenavn i bydelen.

 BASE 1 – MÅKE

BASE 2 - VIPE

BASE 3 - HEILO

BASE 4 - LOMVI

BASE 5 - ÆRFUGL

BASE 6 - SVANE

BASE 7 - TERNE

BASE 8 – HAVØRN

Se flere forside artikler >>

 
 
.