topLogoSpacer
 
 
VARSLINGSKNAPP
 

Sundelia barnehage

"Rett hjelp tidlig"
Publisert: 12.08.2014 skrevet av: Eli Karin Selle

Vår barnehage er så heldige å få besøk av et tverrfaglig team som skal observere barnegruppene høsten 2014. Vi er i gang med planleggingen. Skolering av ansatte i barnehagen starter høsten 2014 med forelesning av Øyvind Kvello og lesesirkler i barnehagen.

Målet med dette prosjektet er å gi et enda bedre barnehagetilbud til barna og å sikre at barn som har behov for eller rett til tjenester ut over det som barnehagen skal dekke, får tilbud om dette.

Vi vil i forbindelse med observasjonsperioden og opplæringen ha møter med samarbeidsutvalget. Vi vil gi mer detaljert informasjon til foresatte på foreldremøter 10.9.14 og 11.9.14

Hvis du/dere lurer på noe, bare ta kontakt med meg på e-post: eli.karin.selle@stavanger.kommune.no, eller telefon: 51913650 eller 94177628.

Med vennlig hilsen

Eli Karin Selle, Virksomhetsleder 

Øking av beløpet til matpenger.
Publisert: 04.08.2014 skrevet av: Eli Karin Selle

For å få inntekter til å stemme med utgifter til matpenger, må jeg øke beløpet dere foreldre betaler. Ny pris fra 01.09.2014 er kroner 300,- pr. måned.

PLANLEGGINGSDAGER 2013-2014
Publisert: 19.02.2013 skrevet av: Eli Karin Selle

Planleggingsdager for barnehageåret 2013-2014:

Fredag 16. august 2013

Fredag 15. november 2013

Torsdag 2. januar 2014

Tirsdag 22. april 2014

Den 5. planleggingsdagen er ikke fastsatt enda,  men informerer om det så snart det er bestemt.

 
 
.