topLogoSpacer
 

Smiodden skole

8.  9.  10.  Skoleavis  

Kompetansehevingsdager
Publisert: 31.10.2014 skrevet av: Rektor

 

VIKTIG INFORMASJON!

En påminnelse om skoleruten for 2014-2015. Smiodden skole skal i uke 46 ha kompetansehevingsdager.

Tirsdag 11. november er hjemmedag. Elevene vil bli gitt et oppdrag som de skal arbeide med denne dagen. Resten av uken har de fri.

 

picture
 Kompetanseheving for lærere

Klassemiljø
Publisert: 17.10.2014 skrevet av: Rektor

 picture

Informasjon til foresatte

Smiodden skole ønsker at alle elever skal være i et godt klassemiljø.  Det skal være fokus på vennskap, involvering og et godt læringsmiljø.  Dette pågår kontinuerlig og framstår som en rød tråd i arbeidet for et positivt klassemiljø..

 

Skolen ønsker å utvikle gode rutiner for å kunne avdekke mobbing og ubalanse mellom elevgrupper.  Skolen har i samarbeid med Lenden skole og ressurssenter, som har stor kompetanse på klassemiljø, bestemt at samtlige klasser på skolen skal gjennomgå en undersøkelse basert på elevens opplevelse av skolehverdagen.  I en slik undersøkelse vil vi kunne avdekke mobbing, ubalanse i maktforhold, uro osv. i en klasse.  Deretter kan vi sette inn de tiltak som måtte være nødvendige for å utvikle et godt klasse- og læringsmiljø. 

Ansatte fra Lenden skole og ressurssenter vil delta i innføringen av dette arbeidet, og gi elevene god informasjon og veiledning i forhold til undersøkelsen.

 Vi mener dette arbeidet er med på å utvikle enda bedre relasjoner mellom elev/elev, og lærer/elev.  I tillegg fremmer det et godt læringsmiljø og er forebyggende mot mobbing.

 

Rådgivingstjenesten
Publisert: 08-11-2013 skrevet av: Terje

Skoleåret 2014/2015 er det Ingve Nærland som er rådgiver på Smiodden skole, avdelingsleder Terje Moen Rønning bistår også etter beste evne ved behov!

Rådgiver på Smiodden jobber dette året først og fremst med faget Utdanningsvalg, og veien fram mot søknad til videregående skole og videre yrkesliv. Elever og foresatte kan når som helst ta kontakt med oss på skolen for råd og veiledning inn mot dette viktige valget. Andre typer rådgiving skal gjennom kontaktlærer, skolens mijøterapeut,helsesøster eller skolens ledelse.

 

 

Lifjell - flere bilder fra turen vår!
Publisert: 12.09.2014

picture
 

Flott turdag
Publisert: 11.09.2014 skrevet av: Rektor

picture
 På vei opp.....:)

Skolen hadde en flott tur til Lifjell onsdag.  Alle elevene var med på turen sammen med alle ansatte.  Været var perfekt med sol og lite vind.  Noen av kneikene var bratte og tunge.  Heldigvis de ikke var for lange, slik at vi fikk pusten tilbake. Stemningen var fin og det var en flott dag der vi sammen fikk oppleve noe positivt og annerledes enn den tradisjonelle skolehverdagen. 

"Ut på tur aldri sur"

Se flere forside artikler >>

 
 
.