topLogoSpacer
 

Skeie skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

Nasjonale prøver 2014
Publisert: 02-09-2014 skrevet av: ledelsen

Nasjonal prøver i lesing, regning og engelsk for 5. trinn vil bli avholdt i perioden 15. - 25. oktober. Her følger en lenke til Utdanningsdirektoratet som gir mye informasjon om prøvene og også tilgang til en del prøveeksempler.

http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/?WT.ac=nasjonaleprover&boks=1 

Det vil bli brukt en del tid på skolen for å forberede elevene på prøvene. Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer grunnleggende ferdigheter i lesing og regning og i deler av faget engelsk og gir således viktig informasjon til skolen om hvordan en skal jobbe videre i forhold til gruppen og den enkelte.

Vedlagt følger foreldrebrosjyren om Nasjonale prøver.

http://www.udir.no/PageFiles/82639/Foreldrebrosjyre-Nasjonaleprover-2014-bm-nn.pdf

Gå til skolen - dagen 25. september
Publisert: 01.09.2014 skrevet av: Ledelsen

I Norge er det mange barn som ønsker å gå til skolen, men som mangler gode gang- og sykkelstier.

For ellevte gang arrangerer barnas miljøvernorganisasjon, Miljøagentene, Gå til skolen-dagen (25. september) for å sette fokus på barns skolevei. Skeie skole deltar. 

Her kan du lese mer om hva det innebærer: 

fileicon 
Til foresatte 2014.PDF

Endring av leksehjelptilbudet
Publisert: 19-08-2014 skrevet av: ledelsen

 

Stortinget har vedtatt endringer i lovbestemmelsen om leksehjelp, opplæringsloven § 13-7a med forskrift § 1A-1. Endringene gjelder fra 01.08.2014. Omfanget skal fortsatt være på 8 timer per uke, men kommunene står nå fritt til å velge hvilke(t) trinn i grunnskolen leksehjelpen skal tilbys på.

Streik
Publisert: 15.08.2014 skrevet av: ledelsen

Det ble i går brudd i forhandlingene mellom KS og utdanningsforbundet, noe som betyr at streiken i skolen fortsetter. Hos oss er ingen tatt ut i streik foreløpig, men ved en opptrapping kan også vi bli berørt. Vi holder dere oppdatert her.

 
 
.