topLogoSpacer
 

Skeie skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

Aktivitetsdag!
Publisert: 02.10.2014 skrevet av: Ledelsen

I dag, 2. oktober, organiserte 7. trinnet aktivitetsdag for alle elevene på skolen. Varierte og artige oppgaveposter rammet inn i et strålende

picture
 

høstvær på Lundsneset = suksess !

BEINTØFT !
Publisert: 12.09.2014 skrevet av: Ledelsen

BEINTØFT er en ”gå til skolen”-kampanje for elevene på 1. – 7. trinn. Målet er å få flest mulig barn til å gå eller sykle til skolen. Kampanjen står på egne bein, finansiert av hver enkelt kommune. Stavanger kommune har valgt å bli med – med tanke om at dette kan være en del av skolenes Grønt Flagg-prosjekt. Skeie skole er selvsagt med! Kampanjen foregår i perioden 15. september til 14. november.

Hvorfor trenger vi Beintøft? Klikk på "Les mer".

Skolemelk og -frukt
Publisert: 08.09.2014 skrevet av: Ledelsen

Bestilling av melk og frukt skoleåret 2014/2015 gjøres på disse nettadressene:

www.skolefrukt.no og www.skolemelk.no

Informasjonsskriv til foresatte kan du lese her: https://www.skolemelk.no/files/brev-foresatte-2014-host-norsk.pdf

Endring av leksehjelptilbudet
Publisert: 19-08-2014 skrevet av: ledelsen

 

Stortinget har vedtatt endringer i lovbestemmelsen om leksehjelp, opplæringsloven § 13-7a med forskrift § 1A-1. Endringene gjelder fra 01.08.2014. Omfanget skal fortsatt være på 8 timer per uke, men kommunene står nå fritt til å velge hvilke(t) trinn i grunnskolen leksehjelpen skal tilbys på.

Nasjonale prøver 2014
Publisert: 02-09-2014 skrevet av: ledelsen

Nasjonal prøver i lesing, regning og engelsk for 5. trinn vil bli avholdt i perioden 15. - 25. oktober. Her følger en lenke til Utdanningsdirektoratet som gir mye informasjon om prøvene og også tilgang til en del prøveeksempler.

http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/?WT.ac=nasjonaleprover&boks=1 

Det vil bli brukt en del tid på skolen for å forberede elevene på prøvene. Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer grunnleggende ferdigheter i lesing og regning og i deler av faget engelsk og gir således viktig informasjon til skolen om hvordan en skal jobbe videre i forhold til gruppen og den enkelte.

Vedlagt følger foreldrebrosjyren om Nasjonale prøver.

http://www.udir.no/PageFiles/82639/Foreldrebrosjyre-Nasjonaleprover-2014-bm-nn.pdf

 
 
.