topLogoSpacer
 

Skeie skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

Foreldreforedrag
Publisert: 16-01-2015 skrevet av: FAU

Torsdag 29. januar kl 19:00 inviteres samtlige foreldre som har barn på Skeie skole til temakveld:

«Utfordringer i forhold til sosiale medier» - et lite bilde av de unges mediehverdag – med hovedfokus på utfordringene.

Foredragsholder: Tone Warhaug.

Barna våre er eksponert for sosiale medier på en måte verken foresatte eller skolen forstår rekkevidden av, men som vi er nødt til å forholde oss til. Tone Warhaug har arbeidet med disse problemstillingene, og gir oss innblikk i hvordan sosiale medier påvirker våre barns hverdag, på godt og vondt.

Vi ønsker også elever på 6. og 7. trinn velkommen til denne temakvelden.

Av-og påstigningsfelt
Publisert: 08-01-2015 skrevet av: Ledelsen

Til alle foreldre. Vi opplever noen ganger farlige situasjoner når barn settes av ved skolen. Vi ber om at alle bruker av- og påstigningsfeltet når barna leveres. Samtidig er det viktig å kjøre sikkert i dette feltet. Barn er barn og kan plutselig springe ut i veien for de hadde glemt en klem eller lignende. Bruk parkeingsplass om dere må følge barna inn.

Samtididg ber vi alle om å bruke refleks. Selv om lysene er kommet tilbake, er det mørkt i noen måneder enda.

Sosiale medier
Publisert: 16.12.2014 skrevet av: Ledelsen

 Hei alle elever og foresatte.

Sosiale medier er et godt redskap for å holde seg oppdatert, oppdatere andre og ikke minst holde kontakt med andre. Det er også kjekt å se bilder på facebook, instagram osv.

Vær helt sikker på at den du tar bilde av vet om og ønsker å bli lagt ut før du legger ut noe.

Skolemelk og -frukt
Publisert: 08.09.2014 skrevet av: Ledelsen

Bestilling av melk og frukt skoleåret 2014/2015 gjøres på disse nettadressene:

www.skolefrukt.no og www.skolemelk.no

Informasjonsskriv til foresatte kan du lese her: https://www.skolemelk.no/files/brev-foresatte-2014-host-norsk.pdf

Endring av leksehjelptilbudet
Publisert: 19-08-2014 skrevet av: ledelsen

 

Stortinget har vedtatt endringer i lovbestemmelsen om leksehjelp, opplæringsloven § 13-7a med forskrift § 1A-1. Endringene gjelder fra 01.08.2014. Omfanget skal fortsatt være på 8 timer per uke, men kommunene står nå fritt til å velge hvilke(t) trinn i grunnskolen leksehjelpen skal tilbys på.

 
 
.