Velkommen til vår startside.
Test deg selv
 
Nytt fra TU SKULENyheter fra andre skoler>>
Leksehjelp

Leksehjelpordninga er ikkje lenger pålagt å ha for 1-4.trinn.

 

Erfaringane me har frå dei åra me har hatt leksehjelp er at me ikkje får gitt nok hjelp til mange elevar. Me ser at dei fleste elevane får gjort leksene sine best heime.

Me ønskjer å leggje om leksehjelptilbodet vårt slik at det er eit tilbod for færre elevar, og for elevar frå 2-7.klasse. (ikkje bare 1-4.klasse)

Leksehjelptilbodet vert gitt bare til elevar der kontaktlærar og føresette meinar at han/ho treng det. Me tek kontakt med dei heimane me ønskjer å gje tilbodet til. Tilbodet kjem i gang i september.