topLogoSpacer
 
 
 
 

 
 

Tjensvoll skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  1.trinn SFO  

God sommer
Publisert: 27-06-2014 skrevet av: Rektor

Administrasjonen tar nå ferie og ønsker alle en riktig fin sommer. 

Vi er tilbake på skolen 4. august.

SFO er stengt fom 1. juli og åpner igjen mandag 4. august.

Elevene starter skolen mandag 18. august.

Elever på 2.-7. trinn møter kl. 08.30

Elever på 1. trinn møter kl. 09.00 i skolegården.

 

 

 

God sommer
Publisert: 18-06-2014 skrevet av: rektor

Informasjon om siste skoledag 

Elevene starter dagen med sangsamling i gymsalen. Hvert trinn har et sanginnslag. Foresatte som har anledning er hjertelig velkommen på samlingen.

Kl.09.30 er det fotballkamp mellom syvende klasse og lærerne. Hvem vinner i år?

Elevene på 1. - 6. trinn slutter kl. 12.30 og SFO åpner da. Elevene på 7. trinn slutter kl.12.00. Vi ønsker dem lykke til på ungdomsskolen.

Vi ønsker alle elever og foresatte en flott sommerferie. Vi håper at bøker leses og batteriene lades til nytt skoleår!

GOD SOMMER

 

 

Endringer i organisering av skoledagen neste skoleår
Publisert: 13-06-2014 skrevet av: Anita Legland

Endringer for skoleåret 2014 - 15:

Skoledagen starter som vanlig kl. 08.30.

1. - 4. trinn vil slutte kl 13.30 alle dager bortsett fra tirsdager hvor elevene slutter kl. 13.15. 

5. - 7. vil slutte kl. 14.15 mandager, onsdager og torsdager. Tirdager slutter elevene kl. 13.15 og fredager slutter de kl. 13.30. 

De senere årene har elever på 1. - 4. trinn hatt friminutt på et annet tidspunkt enn elever på 5. - 7. trinn.

Fra august 2014 har vi en prøveordning for et år hvor alle elever har felles friminutt kl 11.15 - 11.45. Denne prøveordningen vil bli evaluert våren 2015.

FAU og DS er informert om disse endringene.

 

Kontaktlærere skoleåret 2014 - 2015
Publisert: 22.05.2014 skrevet av: Rektor

1. trinn: Solveig Harestad, Anne Birthe Romsøe, Anita Støyva

2. trinn: Kristin Kraft-Kavli, Åse Landmark, Anne Torunn Warland

3. trinn: Rita Enerhaug, Inger Elise Johansson, Kari Ese Ur,

4. trinn: Sinje Ingrid Lønseth, Alexander Emmerhoff Post, Inger Sørenes

5. trinn: Margrethe Fossan, Camilla Klæbo, Arny Vedelden

6. trinn: Ingeborg Boge, Mona Pedersen, Mary Anne Vadla

7. trinn: Terje Haga Berentsen, Ivar Eiane, Kristin Kvamme

Hypernet
Publisert: 02-01-2014 skrevet av: Monica Totland

 Stavanger kommune tar i bruk et nytt system, Hypernet, for opptak i SFO og barnehage fra 1. januar 2014

 Info om hypernet....      

 

 fileicon
Til foresatte i barnehage og SFO(Hypernet).docx

             

Link til Hypernet:

https://stavanger.ist-asp.com/stavangerpub/login.htm

NÅR BARNA SKAL GÅ HJEM FRA SFO.
Publisert: 06.03.2013 skrevet av: Anne Elisabeth

 Dette er en liten påminnelse om prosedyrer for hjemsendelse.

Barna blir sendt hjem bare hver hel- og halvtime.

Dersom foreldre ringer og sier at barnet kan gå hjem, vil det skje på den neste hjemsendings-tiden.

Dette gjøres fordi vi ikke kan ta en voksen vekk fra aktivitet / samvær med barna for å lete etter et barn som skal sendes hjem. Dersom vi får sånne beskjeder hvert femte minutt, vil en voksen bruke all sin tid på å lete opp enkelt-elever. Vi håper på forståelse for at vi prioriterer på denne måten.

LEKSEHJELP 2012 - 13
Publisert: 15.08.12 skrevet av: Anne Elisabeth

Se flere forside artikler >>

 
 
.