topLogoSpacer
 
 
 
 

 
 

Tjensvoll skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  1.trinn SFO  

Felles foreldremøte tema: Nettvett
Publisert: 01.10.2014 skrevet av: Rektor/FAU

fileicon 
invitasjon til storforeldremte om nettvett.docx

 

 

 

Tirsdag 14. oktober kl 18. 00 - 19.30 inviterer skolen/FAU til felles foreldremøte. Det vil være Mabel Tettey fra Redd Barna som har foredrag med temaet Nettvett.

Det er viktig vi alle tar ansvar for at barn lærer sunt nettvett og uttvikler en solid digital dømmekraft. Derfor har FAU, i samarbeid med skolen, invitert Redd barn til foreldmøte.

 

 

Bekjemping av lus
Publisert: 30.09.2014 skrevet av: Helsesøster

Høsten er kommet og det er lusa også...

Det har vært flere tilfeller av lus på skolen i løpt av høsten. Skolen har i samarbeid med helsesøster bestemt at det må fokuseres på å få en slutt på dette. Da trenger vi at dere som foresatte gjør en innsats!

Hvis alle i løpet av høstferien sjekker sine barn minst en gang med lusekam. Om det ikke er lus bes man likevel om å sjekke en gang per uke fremover.  Om det er lus, kan må få kjøpt lusekur på apoteket. Minner om at lusekur må tas to ganger. Se anvisning på pakken.

Helsesøster vil i løpet av uken være innom alle trinn for å informere om lus og hvordan vi kan finne ut om vi har det eller ikke. Alle elever vil få med seg et skriv hjem.

Et godt råd er og å ha håret i hale eller flette for de med langt hår.

For mer informasjon gå inn på www.fhi.no/tema/lus

Skulle dere ha spørsmål kan dere ta konatkt med helsesøster på thefre@stavanger.kommune.no

 

Familieforestilling
Publisert: 17-09-2014 skrevet av: FAU

fileicon 
Doktor proktor.pdf

FAU inviterer også i år elever, foreldre, søsken, besteforeldre og ansatte på skolen til teaterforestilling Doktor Proktor. 

Onsdag 10. desember kl. 17.00 er det reservert billetter på Rogaland Teater. Frist for bestilling er 1. november.

I år er det mulighet for å sende bestillingen på e-post. Se vedlagt invitasjon.

 

 

 

 

Foreldremøter høst 2014
Publisert: 27.08.2014 skrevet av: Rektor

1. trinn onsdag 10. september kl 18.00

2. trinn tirsdag 23. september kl 18.00

3. trinn tirsdag 9. september kl 18.00

4. trinn torsdag 25. september kl 18.00

5. trinn onsdag 3. september kl 17.30

6. trinn onsdag 17. september kl 19.00 nb! endret tidspunkt

7. trinn torsdag 1. oktober kl 19.00 nb! endret tidspunkt

SFO 1.trinn foreldremøte torsdag 4. september kl 18.00

SFO 2-4.trinn foreldremøte tirsdag 2.september

Felles foreldremøte tirsdag 14. oktober kl 18.00 Tema: Nettvett. Det er Redd Barna v/ Mabel Tettey som holder foredrag for foresatte. Innkalling kommer.

Leksehjelp
Publisert: 20-08-2014 skrevet av: Anita Legland

Stortinget har vedtatt endringer i lovbestemmelsen om leksehjelp, opplæringsloven § 13-7a med forskrift § 1A-1. Endringene gjelder fra 01.08.2014. Omfanget skal fortsatt være på 8 timer per uke, men kommunene står nå fritt til å velge hvilke(t) trinn i grunnskolen leksehjelpen skal tilbys på.

Departementet har presisert at «det må ligge innenfor den kommunale handlefriheten å åpne for at skolene kan velge å rette leksehjelpen inn mot noen elevgrupper på trinnet eller på tvers av trinn, dersom kommunen finner at dette vil være den mest hensiktsmessige bruken av ressurser. Departementet legger til grunn at kommunen finner fornuftige løsninger lokalt innenfor det totale antall leksehjelptimer som skal gis i henhold til forskrift til opplæringsloven.»

Tjensvoll skole har, som følge av endring i lovbestemmelse om leksehjelp, valgt å legge leksehjelpen fast på 3. trinn.

I tillegg vil skolen gi tilbud til elever på 5. - 7. trinn om leksehjelp. Her vil være et samarbeid mellom lærere på trinnet og foresatte på hvem som får dette tilbudet. 

 

 

 

 

 

Skolemelk
Publisert: 14.08.2014 skrevet av: Skoleadministrasjonen

 Ønsker du å bestille skolemelk? Følg lenken til skolemelk.no.

https://www.skolemelk.no/forside

Er du ny bruker, må du først registrere deg for å kunne bestille melk til ditt/dine barn. Dette gjøres ved å følge instruksjonene på nettsiden til Skolemelk.

Har du allerede bestilt, vi det komme skolemelk fra onsdag 21.august.

Bestilling av skolefrukt
Publisert: 14.08.2014 skrevet av: Skoleadministrasjonen

 

Bestill Skolefrukt
Det er fortsatt ikke for sent å bestille Skolefrukt for høstsemesteret. Logg deg inn på www.skolefruktsys.no . Her kan du også opprette ny bruker hvis du ikke har bestilt før.

Nytt skoleår
Publisert: 15-08-2014 skrevet av: Anita Legland

Vi ønsker alle velkommen til et nytt skoleår. Vi ønsker spesielt nye elever velkommen.

Elever på 1. trinn møter opp i skolegården kl. 09.00. Der har vi opprop. Elevene blir møtt av rektor, kontaktlærere og miljøarbeidere. Deretter går elevene og kontaktlærere til sine klasserom.

Det blir et kort møte i gymsal for foresatte ca kl. 09.15 - 09.45.

Elever på 2. - 7. trinn møter opp i skolegården kl 08.30.

Første skoledag er en ordinær skoledag.

1. - 4. trinn slutter kl.13.30. Elever som går på SFO fortsetter der.

5. - 7 trinn slutter kl. 14.15.

Vel møtt!

 

 

skolemelk
Publisert: 15.08.2014 skrevet av: rektor

 Melk kan bestilles på www.skolemelk.no

 

Abonnér på nyheter fra FAU for informasjon om saker som berører ditt barn
Publisert: 11.08.2014 skrevet av: Siw Selheim

picture
 

Hvem er, og hva gjør FAU?

Foreldrerådet er alle skolens elever sine foresatte, og FAU er foreldrerådets arbeidsutvalg, valgt av foreldrerådet. 

Vi er her for å være et bindeledd mellom foresatte og skolens ledelse, og er et organ som har som mandat å sikre god og reell medvirking for foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt.

Du har anledning til å være med på å fremme saker du er opptatt av, ved å melde disse inn til FAU, hvor de blir drøftet og stemt over. Resultatet blir lagt ut på Linksidene i møtereferatet. Saker kan meldes inn, enten via FAU kontakt på trinnet, klassekontakten eller direkte til fau.tjensvollskole@gmail.com

Alle saker kan meldes inn anonymt, dersom det ønskes.

FAU er hjemlet i opplæringslovens § 11-4 og FAU skal:

  • fremme fellesinteressene til foreldrene
  • medvirke til at foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • bidra til godt samarbeid mellom hjem og skole
  • legge til rette for positiv utvikling hos elevene
  • skape kontakt mellom skole og nærmiljø

Så husk å abonnér på nyheter fra FAU!

Vi ser frem til jobbe sammen med dere for sikre et godt samarbeid mellom hjem og skole.

Siw Selheim

Fauleder

God sommer
Publisert: 27-06-2014 skrevet av: Rektor

Administrasjonen tar nå ferie og ønsker alle en riktig fin sommer. 

Vi er tilbake på skolen 4. august.

SFO er stengt fom 1. juli og åpner igjen mandag 4. august.

Elevene starter skolen mandag 18. august.

Elever på 2.-7. trinn møter kl. 08.30

Elever på 1. trinn møter kl. 09.00 i skolegården.

 

 

 

God sommer
Publisert: 18-06-2014 skrevet av: rektor

Informasjon om siste skoledag 

Elevene starter dagen med sangsamling i gymsalen. Hvert trinn har et sanginnslag. Foresatte som har anledning er hjertelig velkommen på samlingen.

Kl.09.30 er det fotballkamp mellom syvende klasse og lærerne. Hvem vinner i år?

Elevene på 1. - 6. trinn slutter kl. 12.30 og SFO åpner da. Elevene på 7. trinn slutter kl.12.00. Vi ønsker dem lykke til på ungdomsskolen.

Vi ønsker alle elever og foresatte en flott sommerferie. Vi håper at bøker leses og batteriene lades til nytt skoleår!

GOD SOMMER

 

 

Endringer i organisering av skoledagen neste skoleår
Publisert: 13-06-2014 skrevet av: Anita Legland

Endringer for skoleåret 2014 - 15:

Skoledagen starter som vanlig kl. 08.30.

1. - 4. trinn vil slutte kl 13.30 alle dager bortsett fra tirsdager hvor elevene slutter kl. 13.15. 

5. - 7. vil slutte kl. 14.15 mandager, onsdager og torsdager. Tirdager slutter elevene kl. 13.15 og fredager slutter de kl. 13.30. 

De senere årene har elever på 1. - 4. trinn hatt friminutt på et annet tidspunkt enn elever på 5. - 7. trinn.

Fra august 2014 har vi en prøveordning for et år hvor alle elever har felles friminutt kl 11.15 - 11.45. Denne prøveordningen vil bli evaluert våren 2015.

FAU og DS er informert om disse endringene.

 

Kontaktlærere skoleåret 2014 - 2015
Publisert: 22.05.2014 skrevet av: Rektor

1. trinn: Solveig Harestad, Anne Birthe Romsøe, Anita Støyva

2. trinn: Kristin Kraft-Kavli, Åse Landmark, Anne Torunn Warland

3. trinn: Rita Enerhaug, Inger Elise Johansson, Kari Ese Ur,

4. trinn: Sinje Ingrid Lønseth, Alexander Emmerhoff Post, Inger Sørenes

5. trinn: Margrethe Fossan, Camilla Klæbo, Arny Vedelden

6. trinn: Ingeborg Boge, Mona Pedersen, Mary Anne Vadla

7. trinn: Terje Haga Berentsen, Ivar Eiane, Kristin Kvamme

NÅR BARNA SKAL GÅ HJEM FRA SFO.
Publisert: 06.03.2013 skrevet av: Anne Elisabeth

 Dette er en liten påminnelse om prosedyrer for hjemsendelse.

Barna blir sendt hjem bare hver hel- og halvtime.

Dersom foreldre ringer og sier at barnet kan gå hjem, vil det skje på den neste hjemsendings-tiden.

Dette gjøres fordi vi ikke kan ta en voksen vekk fra aktivitet / samvær med barna for å lete etter et barn som skal sendes hjem. Dersom vi får sånne beskjeder hvert femte minutt, vil en voksen bruke all sin tid på å lete opp enkelt-elever. Vi håper på forståelse for at vi prioriterer på denne måten.

Se flere forside artikler >>

 
 
.