topLogoSpacer
 

Finn læringsgleden, velg Tastaveden

8.  9.  10.  

God sommer!
Publisert: 20.06.2014 skrevet av: Finn Lea

Vi ønsker alle elever og foresatte en riktig god sommer.

Håper alle får en fin og varm sommer og kommer tilbake med oppladede batterier og klar for læringsglede! 

Vi starter igjen torsdag 14. august.

8 trinn begynner kl. 09.00.

9. og 10. trinn begynner kl. 08.30.

Lærerne har planleggingsdager 11.-13. august.

Kontoret er stengt fra og med uke 27 til og med uke 30.

Informasjon om klagerett på karakter i valgfag
Publisert: 24.05.2014 skrevet av: Finn Lea

Karakteren i valgfag på 8. og 9. trinn er eller kan bli en del av standpunktkarakterne etter fullført 10. trinn. Derfor har eleven klagerett på karakteren.

Trykk her for mer informasjon fra Utdanningsdirektoratet.

Standpunktkarakteren vil bli satt på følgende måte:

Elever som har samme valgfag alle tre årene, vil få karakteren for 2. termin på 10. trinn som standpunktkarakter. Vurderingene fra tidligere terminer er da ikke standpunkt og blir stående som en halvårsvurdering. Dette blir først klart når eleven har startet valgfag på 10. trinn (siste år).

For elever som skifter valgfag en eller to ganger, vil karakteren bli stående som standpunkt, føres på vitnemål og slås sammen med karakter i det/de valgfag de har hatt, til en samlet standpunktkarakter.

8. trinn 2014/2015
Publisert: 26-03-2014 skrevet av: Finn Lea

Presentasjon fra foreldremøtet tirsdag 26.03.14 ligger i høyremargen under menyen: "Nye 8 trinn".

Vi ønsker alle nye elever velkommen til Tastaveden skole.

Resultater nasjonale prøver 2013/2014
Publisert: 23-12-2013 skrevet av: Finn Lea

Elevene på Tastaveden skole har gode resultater på nasjonale prøver.picture

Lesing:

8. trinn har et snitt på 3,0. Dette er 0,2 lavere enn snittet til skolene Stavanger. Dette gir oss utfordringer fremover for å heve nivået i lesing.

9. trinn går frem fra 3,1 på prøven i fjor til 3,5 på årets prøve. En fremgang på 0,4. Dette er vi svært godt fornøyd med og vi mener lærerne har gjort en solid jobb med å gi elevene god læring.

Regning:

8. trinn har et snitt på 3,1, det samme som snittet til skolene i Stavanger. Vi ser at også her har vi en utfordring i arbeidet med å gi elevene mer kunskap i regning.

9. trinn går frem hele 0,5 på snittet. Dette er "all time high" for Tastaveden og en svært høy fremgang. Dette er vi selvsagt svært stolte av og berømmer våre lærere for et særdeles godt arbeid med årets elever på 9. trinn.

Engelsk: (Prøven tas kun på 8. trinn)

Vi har et snitt på 3,2. Dette er 0,1 lavere enn snittet på Stavangerskolen. Vi må jobbe hardt også her for å få elevene opp på det nivået vi ønsker at elevene skal være på.

 Trykk på bildet for oppsett av alle resultater.

Lover og regler tilknyttet skolen
Publisert: 05.09.2010 skrevet av: Finn Lea

Her er noen aktuelle lenker som kan være svært nyttige for foresatte i grunnskolen.picture

Grunnskoleloven og aktuelle linker finner dere HER.

Ordensreglement for Stavanger skolen, skjema for elevpermisjon, informasjon om Kunnskapsløftet, foreldreutvalg, kulturell skolesekk m.m. finner dere HER. Ta en titt. Det kan være både nyttig og lærerikt!

Søknad om elevpermisjon ligger til venstre på forsiden under "Lenker".

Lykke til!

Abonnement på hjemmesiden
Publisert: 06.09.2010 skrevet av: Finn Lea

Tastaveden skole vil gjerne at foreldre og foresatte skal være mest mulig oppdatert på hva som foregår på sitt barns skole. Vi vil derfor minne om at det er mulig å abonnere på nyheter fra skolens hjemmeside.

picture
 

Både lærere og administrasjon skal jevnlig oppdatere hjemmesidene med arbeidsplaner, oppgaver, nytt om skolen, bilder fra turer, aktiviteter, ekskursjoner og annet elevene gjør på skolen. Hjemmesiden er skolens vindu ut mot foresatte og andre som er interessert i hva som foregår hos oss.

Trykk her for å komme til et dokument som heter "Abonnement hjemmeside". Her finner dere oppskriften på hvordan abonnementet startes.

 
 
.