topLogoSpacer
 

Finn læringsgleden, velg Tastaveden

8.  9.  10.  

Streiken er over
Publisert: 29-08-2014 skrevet av: Finn Lea

Det er enighet mellom partene i lærerstreiken, og lærerne ved Tastaveden vil nå gjennoppta sitt arbeid.

Elevene møter til skolestart i gymsalen i morgen tirsdag 2. september til følgende tidspunkt:

8. trinn: 09:00

9. og 10. trinn: 08:30

Klassene er sammen med kontaktlærerne fram til storefri, fra fjerde time er det ordinær timeplan som gjelder.

Velkommen til skolestart! Vi gleder oss! 

 

 

 

 

8. trinn 2014/2015
Publisert: 26-03-2014 skrevet av: Finn Lea

Presentasjon fra foreldremøtet tirsdag 26.03.14 ligger i høyremargen under menyen: "Nye 8 trinn".

Vi ønsker alle nye elever velkommen til Tastaveden skole.

Resultater nasjonale prøver 2013/2014
Publisert: 23-12-2013 skrevet av: Finn Lea

Elevene på Tastaveden skole har gode resultater på nasjonale prøver.picture

Lesing:

8. trinn har et snitt på 3,0. Dette er 0,2 lavere enn snittet til skolene Stavanger. Dette gir oss utfordringer fremover for å heve nivået i lesing.

9. trinn går frem fra 3,1 på prøven i fjor til 3,5 på årets prøve. En fremgang på 0,4. Dette er vi svært godt fornøyd med og vi mener lærerne har gjort en solid jobb med å gi elevene god læring.

Regning:

8. trinn har et snitt på 3,1, det samme som snittet til skolene i Stavanger. Vi ser at også her har vi en utfordring i arbeidet med å gi elevene mer kunskap i regning.

9. trinn går frem hele 0,5 på snittet. Dette er "all time high" for Tastaveden og en svært høy fremgang. Dette er vi selvsagt svært stolte av og berømmer våre lærere for et særdeles godt arbeid med årets elever på 9. trinn.

Engelsk: (Prøven tas kun på 8. trinn)

Vi har et snitt på 3,2. Dette er 0,1 lavere enn snittet på Stavangerskolen. Vi må jobbe hardt også her for å få elevene opp på det nivået vi ønsker at elevene skal være på.

 Trykk på bildet for oppsett av alle resultater.

Lover og regler tilknyttet skolen
Publisert: 05.09.2010 skrevet av: Finn Lea

Her er noen aktuelle lenker som kan være svært nyttige for foresatte i grunnskolen.picture

Grunnskoleloven og aktuelle linker finner dere HER.

Ordensreglement for Stavanger skolen, skjema for elevpermisjon, informasjon om Kunnskapsløftet, foreldreutvalg, kulturell skolesekk m.m. finner dere HER. Ta en titt. Det kan være både nyttig og lærerikt!

Søknad om elevpermisjon ligger til venstre på forsiden under "Lenker".

Lykke til!

Abonnement på hjemmesiden
Publisert: 06.09.2010 skrevet av: Finn Lea

Tastaveden skole vil gjerne at foreldre og foresatte skal være mest mulig oppdatert på hva som foregår på sitt barns skole. Vi vil derfor minne om at det er mulig å abonnere på nyheter fra skolens hjemmeside.

picture
 

Både lærere og administrasjon skal jevnlig oppdatere hjemmesidene med arbeidsplaner, oppgaver, nytt om skolen, bilder fra turer, aktiviteter, ekskursjoner og annet elevene gjør på skolen. Hjemmesiden er skolens vindu ut mot foresatte og andre som er interessert i hva som foregår hos oss.

Trykk her for å komme til et dokument som heter "Abonnement hjemmeside". Her finner dere oppskriften på hvordan abonnementet startes.

 
 
.