topLogoSpacer
 

Finn læringsgleden, velg Tastaveden

8.  9.  10.  

Konsekvenser av streik
Publisert: 19.08.2014 skrevet av: Finn Lea

Siste oppdatering: (Se også saker under på denne siden)

19.08.14 kl. 10.30: Rektor og to lærere er tatt ut i streik fra torsdag 21.08.14. Tastaveden skole vil da ha 32 lærere og rektor i streik. 

Skolen vil opprettholde undervisningsplanen som ligger ute (trykk her). Lærere som har denne undervisningen vil ikke bli tatt ut i streik. Skolesjefen er rektors stedfortreder når rektor er ute i streik. 

 

13.08.14 kl. 09.50: Skolen har sendt ut sms om at alle foreldre må følge med på skolens hjemmesider. Her legges det ut informasjon fortløpende om konsekvenser av streiken.

11.08.14 kl. 14.30: Tirsdag 12.08. legger skolen ut timeplan for de klasser som skal få undervisning hvis det fortsatt er streik torsdag 14.08 og utover.  

 

Undervisning i streikeperioden
Publisert: 12-08-2014 skrevet av: Finn Lea

I streikeperioden vil vi ha noen få lærere i arbeid. Det betyr at undervisningen i perioden vil være sterkt redusert. Skolen åpner torsdag 14.08.14.

Timeplanen i streikeperioden er en komprimert timeplan. Alle elever i klasser som skal ha undervisning må møte slik timeplan viser, i hele streikeperioden. De skal kun møte i de timene klassen har fått tildelt undervisning etter timeplanen som nå er lagt ut (se link under).

Følgende klasser får undervisning i streikeperioden:

10. trinn:         10b og 10c

9. trinn:           9a, 9b, 9c og 9d

8. trinn:           Ingen

Timeplan for klassene finner du ved å trykke her.

Eleven starter til den første timen klassen har fått tildelt på timeplanen. Det betyr at elevene begynner til ulike tidspunkt. Lærer og ledelse vil ta i mot elevene på klasserommene. Det betyr at det er kun elever i 9b som møter til første time torsdag 14.08 kl 08.15. De andre klassene kommer til oppsatte timer på planen som nå er lagt ut, så lenge streiken varer, eller ny beskjed kommer på disse sidene.

Vi har ingen offisiell felles mottakelse av elevene så lenge streiken varer.

Skolen ved rektor vil ønske alle elever velkommen tilbake første skoledag etter streiken.

Informasjon om klagerett på karakter i valgfag
Publisert: 24.05.2014 skrevet av: Finn Lea

Karakteren i valgfag på 8. og 9. trinn er eller kan bli en del av standpunktkarakterne etter fullført 10. trinn. Derfor har eleven klagerett på karakteren.

Trykk her for mer informasjon fra Utdanningsdirektoratet.

Standpunktkarakteren vil bli satt på følgende måte:

Elever som har samme valgfag alle tre årene, vil få karakteren for 2. termin på 10. trinn som standpunktkarakter. Vurderingene fra tidligere terminer er da ikke standpunkt og blir stående som en halvårsvurdering. Dette blir først klart når eleven har startet valgfag på 10. trinn (siste år).

For elever som skifter valgfag en eller to ganger, vil karakteren bli stående som standpunkt, føres på vitnemål og slås sammen med karakter i det/de valgfag de har hatt, til en samlet standpunktkarakter.

8. trinn 2014/2015
Publisert: 26-03-2014 skrevet av: Finn Lea

Presentasjon fra foreldremøtet tirsdag 26.03.14 ligger i høyremargen under menyen: "Nye 8 trinn".

Vi ønsker alle nye elever velkommen til Tastaveden skole.

Resultater nasjonale prøver 2013/2014
Publisert: 23-12-2013 skrevet av: Finn Lea

Elevene på Tastaveden skole har gode resultater på nasjonale prøver.picture

Lesing:

8. trinn har et snitt på 3,0. Dette er 0,2 lavere enn snittet til skolene Stavanger. Dette gir oss utfordringer fremover for å heve nivået i lesing.

9. trinn går frem fra 3,1 på prøven i fjor til 3,5 på årets prøve. En fremgang på 0,4. Dette er vi svært godt fornøyd med og vi mener lærerne har gjort en solid jobb med å gi elevene god læring.

Regning:

8. trinn har et snitt på 3,1, det samme som snittet til skolene i Stavanger. Vi ser at også her har vi en utfordring i arbeidet med å gi elevene mer kunskap i regning.

9. trinn går frem hele 0,5 på snittet. Dette er "all time high" for Tastaveden og en svært høy fremgang. Dette er vi selvsagt svært stolte av og berømmer våre lærere for et særdeles godt arbeid med årets elever på 9. trinn.

Engelsk: (Prøven tas kun på 8. trinn)

Vi har et snitt på 3,2. Dette er 0,1 lavere enn snittet på Stavangerskolen. Vi må jobbe hardt også her for å få elevene opp på det nivået vi ønsker at elevene skal være på.

 Trykk på bildet for oppsett av alle resultater.

Lover og regler tilknyttet skolen
Publisert: 05.09.2010 skrevet av: Finn Lea

Her er noen aktuelle lenker som kan være svært nyttige for foresatte i grunnskolen.picture

Grunnskoleloven og aktuelle linker finner dere HER.

Ordensreglement for Stavanger skolen, skjema for elevpermisjon, informasjon om Kunnskapsløftet, foreldreutvalg, kulturell skolesekk m.m. finner dere HER. Ta en titt. Det kan være både nyttig og lærerikt!

Søknad om elevpermisjon ligger til venstre på forsiden under "Lenker".

Lykke til!

Abonnement på hjemmesiden
Publisert: 06.09.2010 skrevet av: Finn Lea

Tastaveden skole vil gjerne at foreldre og foresatte skal være mest mulig oppdatert på hva som foregår på sitt barns skole. Vi vil derfor minne om at det er mulig å abonnere på nyheter fra skolens hjemmeside.

picture
 

Både lærere og administrasjon skal jevnlig oppdatere hjemmesidene med arbeidsplaner, oppgaver, nytt om skolen, bilder fra turer, aktiviteter, ekskursjoner og annet elevene gjør på skolen. Hjemmesiden er skolens vindu ut mot foresatte og andre som er interessert i hva som foregår hos oss.

Trykk her for å komme til et dokument som heter "Abonnement hjemmeside". Her finner dere oppskriften på hvordan abonnementet startes.

 
 
.