topLogoSpacer
 

Gautesete skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  SFO  

Trivsel og mobbing på Gautesete skole
Publisert: 19.11.2014 skrevet av: Knut K.

 Gautesete skole tar trivsel og arbeid mot mobbing på alvor. Vi ser det som en stor oppgave å forebygge, avdekke og løse mobbesaker.

Gautesete skole har hatt ZERO-prosjekt og respektprogrammet innarbeidet i skolen i lang tid. Likevel opplever vi at elever ikke alltid har et godt psykososialt miljø på skolen. Det får vi melding om fra tid til annen og vi på skolen ønsker å komme raskt inn i disse sakene for å hjelpe den eller de som opplever et dårlig miljø.

LEKSEHJELP for ungdomskolen.
Publisert: 18.11.2014 skrevet av: Krister

Leksehjelp for 8-10


Foreldreundersøkelse på 3., 6. og 9. trinn
Publisert: 18.11.2014 skrevet av: Knut K.

På grunn av svak deltakelse i undersøkelsen er fristen for å svare utsatt til 25. november ! Vi oppfordrer alle foresatte på de aktuelle trinnene om å svare !

Foreldre med barn på 3., 6. og 9. trinn inviteres til å delta i Foreldreundersøkelsen 2014. Høy svarprosent er viktig. Verdien av resultatene stiger i takt med svarprosenten. Vi savner mange svar og oppfordrer derfor foreldre og foresatte til å ta undersøkelsen !

Elevene har fått en konvolutt som ranselpost. I konvolutten er det informasjon om undersøkelsen og et unikt og anonymt brukernavn. Brukernavnet brukes når dere går inn på innloggingsiden til Utdanningsdirektoratet. Foreldreundersøkelsen er digital og gjennomføres på nettet.

Dersom noen har elever på flere trinn, ber vi dere svare på undersøkelsen for hvert barn.

Foreldreundersøkelsen gir skolen verdifull tilbakemelding om foreldrenes erfaring og opplevelse av Gautesete skole. Resultatene fra undersøkelsen blir brukt i vårt utviklingsarbeid; hva er bra og hva kan bli bedre.

Resultatene fra undersøkelsen blir lagt fram og drøftet i skolens ulike råd og utvalg. Resultatene blir også publisert på skolens hjemmesider under Skolens resultater

Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men vi oppfordrer alle foresatte å ta seg tid til å svare på undersøkelsen. Takk for hjelpen!  

Flott innsats for Laos
Publisert: 10-11-2014 skrevet av: Heikomiteen v/Reidun

Resultatet for årets aksjon ser ut til å bli godt over 115000 kr.  Det er veldig bra, og vi i Hei-komiteen vil si  hjertelig takk for innsatsen til alle som deltok og bidro til dette fine resultatet. Vedlagt ligger listen over gevinstene ved lotteriet.

Velkommen til Teknolab!
Publisert: 07.11.2014 skrevet av: Krister S

picture
 

Velkommen til en spennende kveld på gautesete skole

torsdag 13/11 kl. 18.00 - 20:30

Bruk av refleks i mørketiden
Publisert: 06.11.2014 skrevet av: FAU

Årstiden har skiftet, og høstmørket setter nå inn for fullt. FAU ønsker derfor å minne alle barn og voksne ved Gautesete skole om å bruke refleks.

Alle må bruke refleks, både de som sykler, går, tar buss eller blir kjørt til skolen.

Selv om du ser bilen, er det ikke sikkert at bilisten ser deg hvis du går uten refleks i mørket.

Bli sett - bruk refleks!

Vi vil også be foreldre om ikke å stoppe langs Heddeveien for å sette av elevene. Kjør heller opp til parkeringsplassen ved kirken eller bruk rundkjøringen utenfor skolen.

Det har i det siste vært flere nestenulykker på grunn av biler som stopper langs veien. Det er barn som løper fra bilen og rett over gangfeltet/veien, og andre biler som vil kjøre forbi de som står i ro.

 

Vi oppfordrer på det sterkeste alle om å gå eller sykle til skolen slik at vi får minst mulig trafikk rundt skolen vårJ

 

Med vennlig hilsen

FAU, Gautesete Skole

Friluftsliv på tur
Publisert: 27.10.2014 skrevet av: Bjørnar

picture
 

Fredag 24.okt til lørdag 25.okt var valgfaget Natur, miljø og friluftsliv på 9.trinn og 10.trinn på overnattingstur. På bilde ser du gjengen på toppen av Eilevfjell i Sandnes. 

Parfymefri skole
Publisert: 31.10.2014 skrevet av: Knut K.

"Mange kroppspleieprodukter er tilsatt parfyme og konserveringsmidler som kan forårsake allergi eller andre helsemessige plager...."

Barns kjemiske hverdag/Miljødirektoratet)

"Duftstoffer kan gi hudreaksjoner og kan utløse eller forverre astma og andre luftveisproblemer"                                          (Fokehelseinstituttet)

"Bruk av parfymerte produkter er en medvirkende faktor til dårlig inneklima i klasserom og barnehagen....)                    

(Rose Lyngra, NAAD)

Vi på Gauttesete skole oppfordrer derfor alle ansatte og elever til å bruke parfymefrie alternativer. Vi har også vært i kontakt med Reholdsavdelingen i kommunen som vasker skolen, for å få dem til å bruke parfymefrie vaskemidler. Dette er tatt i personalet som tar det med seg ut til klassene. Det er også tatt opp i skolens driftsstyre og i FAU.

 

For mer informasjon sjekk :  www.intoleranse.no

Skolecupen for gutter og jenter
Publisert: 16.10.2014 skrevet av: Stig Sunde


 

Tirsdag og onsdag i uke 42 spilte guttene og jentene skoleturnering i fotball i nydelig høstvær.

picture
 Skolelaget for jenter

 

picture
 Skolelaget for gutter

Snart skolestart
Publisert: 19-09-2014 skrevet av: Knut K.

Broslyren Snart skolestart gir deg som foreldre og foresatte mye informasjon om rettigheter og plikter og hva som gjelder i Stavanger-skolen. Brosjyren er først og fremst ment for dere med barn på 1. og 8. trinn, men kan ha interesse for alle foreldre og foresatte til barn i grunnskolen i Stavanger kommune.

Klikk på PDF for å se brosjyren.

fileicon 
Snart Skolestart! 2014.pdf

Rektor i utviklingspermisjon
Publisert: 10.09.2014 skrevet av: Knut K.

Mange har observert at rektor Knut Ytre-Arne ikke er på skolen og at Knut Kommedal er konstituert som rektor. Det er fordi Knut Ytre-Arne har utviklingspermisjon fra 1. august til 30. november i høst.

Vi håper at Knut Ytre-Arne har en utviklende og kjekk permisjon, og vi ønsker ham hjertelig velkommen tilbake i desember.

Skolemelk
Publisert: 18-08-2014 skrevet av: Adm

Nå er det klart for å bestille skolemelk for skoleåret 2014 - 2015. 

Elevene får brev om skolemelk med seg hjem i sekken.

Du finner også dette brevet under dokumenter i høyremargen.

Nye elever på 8 trinn ønskes velkommen.
Publisert: 14-08-2014 skrevet av: Hilde

Konst. Rektor Knut Kommedal og Avdelingsleder Britt B. Lode ønsket årets nye elever på 8 trinn velkommen. 

Første skoledag i første klasse.
Publisert: 14-08-2014 skrevet av: Hilde

Konst. Rektor Knut Kommedal ønsker årets nye elever på 1 trinn velkommen, sammen med lærer Wenche og Marit. 

Se flere forsideartikler >>

 
 
.