topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 
 

Madlavoll skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  MIO  SFO  

Skoleåret 214/2015
Publisert: 27.06.2014 skrevet av: Rektor

Skolens ledelse og administrasjon er tilbake på jobb mandag 04.08.14

SFO åpner  fredag 01.08.2014 kl 07.30

Skolestart for elevene er 18.08.2014 kl 08.00.

Elever som skal begynne i første klasse møter kl 09.00 

Nasjonale prøver 2013
Publisert: 22.01.2014 skrevet av: Jone Selvikvåg

5.trinn gjennomførte høsten 2013 de nasjonale prøvene i lesing, regning og engelsk. Resultatene på disse prøvene ligger på snittet for Norge og Rogaland, og rett under snittet for Stavanger kommune.

I høyremargen under "Våre resultater" finner dere en grafisk framstilling av årets resultater.

  Madlavoll Stavanger Rogaland Nasjonalt
Snitt Lesing 5.tr.  1,9 2,0 1,9 2,0
Snitt Engelsk 5.tr. 2,0 2,1 2,0 2,0
Snitt Regning 5.tr. 2,0 2,1 2,0 2,0

Elevene på 5.trinn er delt inn i tre nivå (nivå 1 er svakest, nivå 3 er høyest). Lærerne har i utviklingssamtalene gått gjennom den enkelte elev sine resultater. Vi studerer også de samlede resultatene for å se om det må settes inn ekstra tiltak som bedrer elevenes faglige kompetanse på ulike områder.

De elevene som gikk fra Madlavoll til Gosen (8.trinn), har gode resultater på disse prøvene. Det er et klart mål at det samme skal skje videre med de elevene vi avgir til ungdomstrinnet.

HYPERNET!
Publisert: 20.12.2013 skrevet av: Therese

Fra 1. januar 2014 vil Stavanger kommune bruke systemet HYPERNET for SFO opptak. Her kommer viktig informasjon til foresatte:

fileicon 
Til foresatte i barnehage og SFO.pdf

 

 

 

 

Personalet på SFO!
Publisert: 13-12-2013 skrevet av: Therese

fileicon 
PRESENTASJON AV PERSONALET.pdf

Lurer du på hvem som jobber på SFO? Her er vi:

 

 
 
.