topLogoSpacer
 

Kvaleberg skole

0.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

Nytt om leksehjelptilbudet fra skoleåret 2014 - 2015
Publisert: 20.08.2014 skrevet av: Skolens ledelse

 Stortinget har vedtatt endringer av lovbestemmelsen om leksehjelp. Timeomfanget skal være likt, men kommunene står fritt til å velge hvordan leksehjelpen organiseres. Stavanger kommune gir skolene anledning til selv å målrette tilbudet til enkelte trinn og elevgrupper.

Den gamle ordningen med tilbud til alle elevene på 1. - 4. trinn to dager i uken vil bli endret.

[Replication or Save Conflict]

Svømmebassenget på Auglend skole er stengt
Publisert: 02.09.2014 skrevet av: Skolens ledelse

  Både Tastahallen og Auglend skoles basseng holdes fortsatt stengt inntil saken blir behandlet i kommunalstyret for oppvekst og levekår 9.september.

Hvis helsesjefens forslag til nye rutiner vedrørende prøvesvar på Legionella blir vedtatt, kan bassenget gjenåpnes tidligst 10.september.

[Replication or Save Conflict]

Foreldremøte onsdag 3.september
Publisert: 29.08.2014 skrevet av: Anne Britt Sandvin

Vi ønsker alle foreldre/foresatte velkommen til SFO foreldremøte onsdag 3.september kl 18.00-19.00 i gymsalen.

Vi går igang med kidsmonitor på SFO for 3-4 trinn fra og med mandag 08.september. Vi vil ha en rask innføring i nedlasting og bruken av appen, samt dele ut brukernavn og passord kl.17.30-18.00 i gymsalen samme dag!

Vel møtt

Hilsen Jan Gudmundsen og Anne Britt Sandvin

Se flere forside artikler >>

 
 
.