topLogoSpacer
 

Kvaleberg skole

0.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

Svømmebassenget på Auglend skole er stengt
Publisert: 22.09.2014 skrevet av: Skolens ledelse

  Både Tastahallen og Auglend skoles basseng holdes fortsatt stengt. Komunalstyret hadde denne saken oppe tirsdag 09.09.2014. 

Vedtaket som ble fattet sier at kommunen kan holde åpent anlegg, selv om det finnes legionella i visse konsentrasjoner. Prøveresultatene viste likevel for høy konsentrasjon ved siste prøvetaking.

Det ble forrige uke foretatt en varmtvannsgjennomspyling, og nye prøver vil bli tatt.

Hvis prøveresultatet viser vekst, vil Stavanger Eiendom se på mer permanente behandlingsmetoder slik at dusjanlegget kan komme i drift igjen.

Skolen informerer dere foreldre fortløpende så snart vi får ny informasjon fra Stavanger Eiendom.

 

SKOLEVEI
Publisert: 22.09.2014 skrevet av: Skolens ledelse

 

Skolevei

Barn som går eller sykler til skolen får trafikkerfaring, frisk luft og fysisk aktivitet som gir en god start på skoledagen.

 Velg den tryggeste veien når dere går til og fra skolen. Noen steder kan stier, gårdsveier eller lignende være tryggere å gå, selv om skoleveien kan bli litt lengre.

Hvis du må kjøre bil, vurder om du kan stoppe et stykke unna skolen slik at barnet kan gå det siste stykket alene eller sammen med andre. Trafikken rundt skolen er ofte kaotisk ved skolestart og skoleslutt. Jo flere som kjører, dess flere uoversiktlige og farlige situasjoner blir det for elevene.

Foreldreundersøkelsen 2013
Publisert: 04-03-2014 skrevet av: Skolens ledelse

Resultatene fra foreldreundersøkelsen på 3. og 6.trinn er klar. Undersøkelsen som ble benyttet dette skoleåret er ny, og resultatene kan således ikke sammenlignes med tidligere års undersøkelser. Resultatene viser at skolen ligger så å si på gjennomsnittet med øvrige skoler i Stavanger og i landet forøvrig.  

 picture

Nedenfor finnes ytterligere informasjon og tallmateriell fra foreldreundersøkelsen.

Nasjonale prøver i regning 2013
Publisert: 16-12-2013 skrevet av: Skolens ledelse

Vi er stolte over å presentere gode resultater på Nasjonale prøver i regning. Årets resultater er nesten de beste resultatene Kvaleberg skole har hatt i regning!

Kvaleberg skole har 2,3, Stavanger kommune har 2,1 og Rogaland fylke har 2,0. i gjennomsnitt.Stø kurs og langsiktig jobbing på alle trinn, hjemme og på skolen, gir resultater!

Gratulerer!

Søylene under viser utviklingen for Kvaleberg skole fra skoleåret 2009/2010 til 2013/2014.

 

picture
 

Nasjonale prøver i engelsk 2013
Publisert: 17-11-2013 skrevet av: Skolens ledelse

Vi er stolte over å presentere gode resultater på Nasjonale prøver i engelsk. Årets resultater er nesten de beste resultatene Kvaleberg skole har hatt i engelsk!

Kvaleberg skole har 2,3, Stavanger kommune har 2,1 og Rogaland fylke har 2,0. i gjennomsnitt.Stø kurs og langsiktig jobbing på alle trinn, hjemme og på skolen, gir resultater!

Gratulerer!

Søylene under viser utviklingen for Kvaleberg skole fra skoleåret 2009/2010 til 2013/2014.

 

picture
 

 

 

Se flere forside artikler >>

 
 
.