topLogoSpacer
 

Kvaleberg skole

0.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

Vurdering for læring
Publisert: 12-02-2015 skrevet av: Skolens ledelse

 De fire prinsippene for VURDERING FOR LÆRING:

* Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem

* Elevene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen

* Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg

* Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling

 

Elevundersøkelsen 2014
Publisert: 11.02.2015 skrevet av: Skolens ledelse

Resultatene etter årets elevundersøkelse på 7.trinn foreligger nå. Vi er godt fornøyd med resultatene og ligger over snittet i forhold til Stavanger kommune på mange områder. I tabellen under er noen av resultatene, der maksimal score er 5.0

  Stavanger kommune Kvaleberg skole
Trives du på skolen? 4,4 4,7
Hvor godt liker du skolearbeid? 3,6 4,0
Jeg gleder med til å gå på skolen 3,9 4,4
Opplever du at lærerne bryr seg om deg? 4,2 4,7
Lærerne hjelper meg å forstå det jeg skal lære 4,4 4,8
Får du nok utfordringer på skolen? 4,2 4,1
Det er god arbeidsro i timen 3,7 3,6
Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? 4,8 4,9
     

Skolen jobber aktivt med undersøkelsen og prøver til enhver tid å forbedre ulike områder, men totalt sett viser undersøkelsen at elevene ved kvaleberg skole opplever faglig fokus, mestring og trivsel.

Hele undersøkelse er å finne i høyremenyen under dokumenter eller under "vårer resultater" på forsiden.

Fiks ferigge ferie
Publisert: 23-01-2015 skrevet av: Skolens ledelse

Her finne du informasjon om Fiks ferigge ferie!

fileicon 
FFF_flyer_2015(03).pdf

Har du barn som skal begynne på skolen til høsten?
Publisert: 06.10.2014 skrevet av: Skolens ledelse

 Da kan det være lurt allerede nå å orientere seg om hva som skjer fram mot skolestart.

I heftet SNART SKOLESTART som ligger i venstremenyen finner dere nyttig informasjon om blant annet inntaksprosesser, nærskole, foreldresamarbeid, rettigheter og plikter for nye skolestartere. Skolen har sendt ut registreringsskjema for nye skolestartere pr post. Det tas utgangspunkt i Folkeregisteret for barn født i 2009, nærskole og definerte skolegrenser.

Vi viser til heftet SNART SKOLESTART. her finner du mye god informasjon om hva det innebærer å ha skoleelev i Stavangerskolen.

Refleksvest eller refleks
Publisert: 14.10.2014 skrevet av: Skolens ledelse

Høsten har kommet og det har blitt mørkere.

Husk at barna blir mer synlige i trafikken med refleksvest eller annen refleks. 

Se flere forsideartikler >>

 
 
.