topLogoSpacer
 

Kvaleberg skole

0.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

Skolemelk
Publisert: 02.01.2015 skrevet av: Skolens ledelse

Husk å bestille melk for vårhalvåret på https://www.skolemelk.no/  Dette gjelder kun for skole. På SFO serverer vi melk som en del av mattilbudet.

Når du har lagt inn bestilling vil du få opplyst hvilken dato ditt barn får melk første dag.

Fiks ferigge ferie
Publisert: 23-01-2015 skrevet av: Skolens ledelse

Her finne du informasjon om Fiks ferigge ferie!

fileicon 
FFF_flyer_2015(03).pdf

Har du barn som skal begynne på skolen til høsten?
Publisert: 06.10.2014 skrevet av: Skolens ledelse

 Da kan det være lurt allerede nå å orientere seg om hva som skjer fram mot skolestart.

I heftet SNART SKOLESTART som ligger i venstremenyen finner dere nyttig informasjon om blant annet inntaksprosesser, nærskole, foreldresamarbeid, rettigheter og plikter for nye skolestartere. Skolen har sendt ut registreringsskjema for nye skolestartere pr post. Det tas utgangspunkt i Folkeregisteret for barn født i 2009, nærskole og definerte skolegrenser.

Vi viser til heftet SNART SKOLESTART. her finner du mye god informasjon om hva det innebærer å ha skoleelev i Stavangerskolen.

Refleksvest eller refleks
Publisert: 14.10.2014 skrevet av: Skolens ledelse

Høsten har kommet og det har blitt mørkere.

Husk at barna blir mer synlige i trafikken med refleksvest eller annen refleks. 

SKOLEVEI
Publisert: 22.09.2014 skrevet av: Skolens ledelse

 

Skolevei

Barn som går eller sykler til skolen får trafikkerfaring, frisk luft og fysisk aktivitet som gir en god start på skoledagen.

 Velg den tryggeste veien når dere går til og fra skolen. Noen steder kan stier, gårdsveier eller lignende være tryggere å gå, selv om skoleveien kan bli litt lengre.

Hvis du må kjøre bil, vurder om du kan stoppe et stykke unna skolen slik at barnet kan gå det siste stykket alene eller sammen med andre. Trafikken rundt skolen er ofte kaotisk ved skolestart og skoleslutt. Jo flere som kjører, dess flere uoversiktlige og farlige situasjoner blir det for elevene.

Se flere forsideartikler >>

 
 
.