topLogoSpacer
 

Kristianslyst skole

8.  9.  10.  

Vil du være vertsfamilie for elev fra Nablus?
Publisert: 16-09-2014 skrevet av: Andreas

Fredag 26. september til onsdag 1. oktober får vi besøk fra vennskapskolen vår i Nablus. Vi er på jakt etter vertsfamilier som kan ha 1, 2 eller tre elever boende hos seg i denne perioden. Det er opplegg for de fleste dagene og ettermiddagene, så vertsfamilienes oppgaver burde være overkommelige.

Høres dette spennende ut?

Se infobrev og send en mail til andreas.lagesen@stavanger.kommune.no

 

Nasjonale prøver 2014
Publisert: 10.09.2014 skrevet av: Ledelsen

Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer grunnleggende ferdigheter i lesing og regning og deler av faget engelsk. Gjennomføringen er obligatorisk.

Nasjonal leseprøve gjennomføres onsdag 17. sept.

  • 8. trinn i 2+3 time. Prøvetiden er 90 minutter.
  • 9. trinn i 4+5 time. Prøvetiden er 90 minutter.

Nasjonal prøve i regning for 8. og 9., og engelsk for 8. trinn skal gjennomføres før høstferien. Dette er digitale prøver, og vi venter derfor til vi har datanettverket og datamaskiner på plass. Vi har fått et fantastisk flott nybygg, men noen tekniske løsninger har en innkjøringsfase. 

Alle elever har i dag fått med en informasjonsbrosjyre hjem. Den kan du også lese her; http://www.udir.no/PageFiles/82639/Foreldrebrosjyre-Nasjonaleprover-2014-bm-nn.pdf

Vil du vite enda mer om forberedelse, gjennomføring og resultater går du til utdanningsdirektoratets side; http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/

 

Utveksling til Mas Palomas
Publisert: 10.09.2014 skrevet av: Andreas Lagesen

Følgende 4 elever har blitt trukket ut til utveksling til Mas Palomas på Gran Canaria 25.oktober - 1.november:

Arta Sallabegolli

Marit Sofie Solvang Lindberg

Alexander Rødeseike Lundgård

Eirik Ween

Til dere som desverre ikke ble trukket ut denne gang, ønsker vi lykke til ved neste utvelgelse. Oppfordrer samtidig andre som ikke allerede har søkt om å være med i utveksling om også å søke.

Neste søknadsfrist er 11.januar 2015

Utvekslingen går da til Arklow i Irland i mars 2015. 

For mer info se linken Eu-samarbeid Comenius her på linksidene eller ta kontakt med meg: 

andreas.lagesen@stavanger.kommune.no

Mvh Andreas Lagesen  

 

Framdrift på byggeprosessen
Publisert: 21-08-2014 skrevet av: rektor

 Vi er strålende fornøyd med nybygget vårt, og i løpet av de siste dagene når elevene har vært innom for å hente bøker, får vi også positiv tilbakemelding fra dem. Noen blir lenge i bygningen og vandrer omkring og ser.

Innvendig gjenstår nå noe utpakking og mye systematisering. Litt "flikking" og kontroll foregår også, men stort sett er vi ferdige.

Det gamle bygget står enda, men det er mindre og mindre igjen av det. Rivingen har pågått innvendig, og nå står nesten bare skallet igjen.

I uke 39 starter rivingen av selve bygget. Det er stipulert å være ferdig i løpet av oktober.

Uteområdene er nesten ferdige på de sidene av skolen som vender mot Skolevollen og mot Steinerskolen. Resten av uteområdene mellom Hetalndshallen og skolen og på østsiden er stipulert ferdig i november 2014.

Elevrådet ved Kristianslyst skole, 2013/2014
Publisert: 14.09.2012 skrevet av: Elevrådskontakt. Heidi M. Lenes

Elevrådet består av representanter fra alle klassene. Disse er tillitsvalgte, TV. Det vil si at klassen stoler på denne personen, og tror hun/han vil gjøre en god jobb som representant for klassen i elevrådet. Elevrådet består derfor av en fra hver klasse, men der finnes også noen som har andre oppgaver/stillinger, f.eks medlemmer av skolens driftsstyre og miljøutvalg, og medlemmer av Ungdommens bystyre.

Møteplan, referater og oversikt over valgte verv finner du på elevrådssiden.

Se flere forside artikler >>

 
 
.