topLogoSpacer
 

Kristianslyst skole

8.  9.  10.  

Konsekvenser av streiken
Publisert: 28-08-2014 skrevet av: Rektor

Kristianslyst skole har som følge av streiken 1 lærer på jobb. Han underviser de timene han har på sin plan. Noe annet ville være streikebryteri. Dermed har 9b undervisning i RLE og 9c i norsk og RLE.

Vi har en miljøarbeider og en Barne- og ungdomsarbeider i jobb. Disse kan sysselsettes med det arbeidet de skal gjøre til vanlig. Dette betyr at vi etter hvert vil gi et tilbud til de elevene som har en sakkyndig tilrådning om øving av sosial kompetanse og tilpasning til skolehverdagen. Disse vil bli kontaktet etter hvert som vi har kapasitet til et fornuftig tilbud.

Vårt bibliotek vil fortsatt være åpent mellom 0830 og 1415 for de elevene som vil komme hit og jobbe. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan tilby ytterligere pedagogisk opplegg i en situasjon der skolen er i streik.

Likevel anbefaler vi foresatte å oppfordre barna til å hente lærebøkene og gjøre seg kjent med dem, repetere hovedfag fra fjoråret, drive fysisk aktivitet og gjøre dette arbeidet innenfor ordinær skoletid slik at de ikke opparbeider seg dårlige søvnvaner.

Vår administrasjon er tatt ut i streik med 2 av tre ansatte.

Vi har kontoret åpent mellom kl 0800 og 1500. Telefon 51913030.

 

 

Foreldremøte for 10.trinn torsdag 4.september kl 1800
Publisert: 28-08-2014 skrevet av: Rektor

 Vi inviterer til foreldremøte for 10.trinn torsdag 4.september kl 1800.

Inngang fra Skolevollen. Parkering ved Breidablikkveien.

Det blir orientering om skoleåret

om vurdering og avsluttende karakter

om pemisjoner og fravær

Valg av foreldrerepresentanter.

Konsekvenser av streiken.

 

Foreldremøte 1.september kl 1800
Publisert: 27.08.2014 skrevet av: Rektor

 Foreldre på 9.trinn inviteres til foreldremøte mandag 1.september kl 1800 på Kristianslyst skole. Inngang fra Skolevollen. Parkering ved Breidablikkveien.

Orientering om skoleåret.

Orientering om skoletilbudet på 9.trinn.

Valg av klassekontakter og FAU-representanter

Omvisning for dem som ønsker det.

Møtet vil vare ca 1-1 1/2 time.

Framdrift på byggeprosessen
Publisert: 21-08-2014 skrevet av: rektor

 Vi er strålende fornøyd med nybygget vårt, og i løpet av de siste dagene når elevene har vært innom for å hente bøker, får vi også positiv tilbakemelding fra dem. Noen blir lenge i bygningen og vandrer omkring og ser.

Innvendig gjenstår nå noe utpakking og mye systematisering. Litt "flikking" og kontroll foregår også, men stort sett er vi ferdige.

Det gamle bygget står enda, men det er mindre og mindre igjen av det. Rivingen har pågått innvendig, og nå står nesten bare skallet igjen.

I uke 39 starter rivingen av selve bygget. Det er stipulert å være ferdig i løpet av oktober.

Uteområdene er nesten ferdige på de sidene av skolen som vender mot Skolevollen og mot Steinerskolen. Resten av uteområdene mellom Hetalndshallen og skolen og på østsiden er stipulert ferdig i november 2014.

Elevrådet ved Kristianslyst skole, 2013/2014
Publisert: 14.09.2012 skrevet av: Elevrådskontakt. Heidi M. Lenes

Elevrådet består av representanter fra alle klassene. Disse er tillitsvalgte, TV. Det vil si at klassen stoler på denne personen, og tror hun/han vil gjøre en god jobb som representant for klassen i elevrådet. Elevrådet består derfor av en fra hver klasse, men der finnes også noen som har andre oppgaver/stillinger, f.eks medlemmer av skolens driftsstyre og miljøutvalg, og medlemmer av Ungdommens bystyre.

Møteplan, referater og oversikt over valgte verv finner du på elevrådssiden.

Se flere forside artikler >>

 
 
.