topLogoSpacer
 

Kristianslyst skole

8.  9.  10.  

GOD SOMMER
Publisert: 26.06.2014 skrevet av: rektor

 Fra Kristianslyst skole ønsker vi alle en riktig god sommer.

Kontoret (i nybygget) er åpent til 3.juni. Etter det kan dere kontakte oss på tdahle@stavanger.kommune.no

Mandag 4.august er vi i gang igjen.

Lærerne starter opp 13.august.

Elevene begynner mandag 18.august;

9. og 10.trinn møter på eget klasserom kl 0830.

8.trinn møter i aulaen kl 0900.

MERK VÅRT NYE TELEFONNUMMER 51 91 30 30

Elevrådet ved Kristianslyst skole, 2013/2014
Publisert: 14.09.2012 skrevet av: Elevrådskontakt. Heidi M. Lenes

Elevrådet består av representanter fra alle klassene. Disse er tillitsvalgte, TV. Det vil si at klassen stoler på denne personen, og tror hun/han vil gjøre en god jobb som representant for klassen i elevrådet. Elevrådet består derfor av en fra hver klasse, men der finnes også noen som har andre oppgaver/stillinger, f.eks medlemmer av skolens driftsstyre og miljøutvalg, og medlemmer av Ungdommens bystyre.

Møteplan, referater og oversikt over valgte verv finner du på elevrådssiden.

Foresatte til våre nye elever - Informasjonsmøte onsdag 2.april
Publisert: 28.03.2014 skrevet av: Ledelsen

Vi har besøkt 7.klassene på Vaulen og Kvaleberg og snakket om overgangen fra barneskolen til Kristianslyst skole. De er forventningsfulle og hadde mange spørsmål. Vi gleder oss til å ta imot de nye klassene i vårt nye bygg tirsdag 10. juni.

Minner alle foresatte til våre nye elever om onsdag 2. april, kl 18. Vi samles i skolens auditorium (det gamle bygget).

HER ER PRESENTASJONEN FRA DETTE MØTET;

fileicon 
2014_foreldremte_2.april_nye 8.trinn.ppt

 
 
.