topLogoSpacer
 
 

Kampen skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

Foreldreundersøkelsen 2014
Publisert: 28.10.2014 skrevet av: Anne Kirsti D. Grytten

Stavanger kommune gjennomfører årlig en foreldreundersøkelse blant foresatte med barn på 3., 6. og 9. trinn. Hensikten med undersøkelsen er å få vite hvilke erfaringer dere har med Stavangers skoletilbud. Tilbakemeldinger fra dere er viktige for å kunne utvikle skoletilbudet til å bli så godt som mulig. Resultatene vil bli brukt til å finne ut hva den enkelte skole gjør bra, og på hvilke områder skolen kan bli bedre. I undersøkelsen er det spørsmål om deres oppfatning av emner som elevens trivsel, læring og mestring. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men vi oppfordrer alle foresatte å ta seg tid til å svare på undersøkelsen. 

I år benytter Stavanger kommune Utdanningsdirektoratets nettbaserte foreldreundersøkelse. Mandag 03.11.14 får elevene på 3. og 6.trinn hjemsendt en konvolutt til deres foresatte som inneholder informasjon om undersøkelsen og passord for pålogging. Når dere har logget inn, kan dere velge hvilket språk dere ønsker å benytte til deres besvarelse. Undersøkelsen er oversatt til engelsk, polsk, arabisk, somali og nord-samisk.

Dersom dere har barn på flere av disse trinnene, ber vi om at dere svarer på undersøkelsen for hvert barn.

For å besvare undersøkelsen, klikk HER 

Tusen takk for at dere tar dere tid til å svare.

Nå starter trafikkvaktordningen på Kampen skole
Publisert: 29.10.2014 skrevet av: Mette Kristine Kanestrøm - leder av driftsstyret

Til foresatte !

I uke 45 starter FAU sin trafikkvaktordningen  ”STOP in the name of LOVE!”  utvalgte overgangsfelt rundt skolens område. Vaktordningen betjenes i tidsrommet fra første uken i november til påskeferien.

Foresatte på 4.trinn er ansvarlig for vaktordningen i uke 45 og 46.

Det er FAU trafikkgruppe som fordeler vaktene mellom foreldre i 1.-4.trinn. Det er du som foresatt/voksen som har ansvar for å stå vakt – ikke barna. Men på vaktlisten står navnet på barnet for å gjøre det enkel.

I år er følgende overgangsfelt valgt ut:

Lyskryss Misjonsveien (Misjonshøgskolens side)

Obstfelders vei/Misjonsveien (ved Solstudio)

Stokkaveien/Seehusensgate (ved inngang Møllegata)

Kampensgate/Seehusensgate (like utenfor skolegården)

Kiss & Ride (rundkjøring ved skoleporten)

Lyskryss Tankesvilandsgate (like ved Lærdal)

Lyskryss Solandsbakken (vis a vis Chesterfield butikken)

Kampens plass (bakside av skolen v/statuen)

Trafikkvakten skal være tilstede i overgangsfeltet fra kl 07.50 – 08.15.

Slik gjør vi dette på enklest mulig måte:

1. Vaktene møter opp på avtalt sted kl. 07.50 ihht. vedlagte vaktliste.

    Vaktene skal altså ikke møte opp på skolen først!

2. Vaktene skal være utstyrt med refleksvest og sørge for at elevene krysser gaten på en trygg måte!

3. Bytting av vakter må dere organisere selv. Ikke ta kontakt med FAU.

Vaktlistene vil også bli lagt ut på skolens nettsider. Legg inn dine vakter i mobilen med varsling så er det enklere å huske!

Rapportering av farlige trafikksituasjoner: Kontakt FAU trafikkgruppe v/Mette Kristine Kanestrøm,  mettekristine@mac.com, tlf. 47509072.

BlimE-dansen 2014
Publisert: 27.10.2014 skrevet av: Joar Bersagel

picture
 

Trykk her for å se årets BlimE-dans!

Blime dansen
Publisert: 27.10.2014 skrevet av: Anne K. D. Grytten

picture
 

Tusenvis av norske skolebarn danset Blime dansen, fredag 24.10, kl. 12.00. Elevene på Kampen skole var selvsagt med. Vi hadde det kjempekjekt, noe bildene viser veldig godt.

FN samling
Publisert: 27.10.2014 skrevet av: Anne K. D. Grytten

picture
 

Elevene på 7.trinn inviterte hele skolen til FN-samling i gymsalen 24.10. Det ble en flott, variert og informativ samling med sang, dans og rollespill. Elevene høstet stor applaus.

Se flere forside artikler >>

 
 
.