topLogoSpacer
 
 

Kampen skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

Resultater fra foreldreundersøkelsen 2014
Publisert: 29.01.2015 skrevet av: Anne Kirsti D. Grytten

Hvert år inviteres foresatte som har barn på 3.og 6.trinn til å si sin mening om skoletilbudet på Kampen skole.  Nå er resultatene fra foreldreundersøkelsen klare.

Foresatte forteller at deres barn trives godt på skolen. De mener at barna deres er motivert for skolearbeid og synes lærerne er flinke til å støtte og veilede elevene. Når det gjelder arbeidsro er det noe variasjon i svarene fra foresatte.

Foresatte er fornøyd med hjem - skole-samarbeidet. De synes lærerne gir dem god informasjon om elevenes faglige og sosiale utvikling. Foresatte forteller at de selv involverer seg i barnas skole - og hjemmearbeid og prøver å hjelpe barna sine på best mulig måte.

I vedlegget under finner dere resultatene fra undersøkelsen. Høyeste skåre er 5.

fileicon 
foreldreunderskelsen. skolen. for driftsstyret.doc

Ny skolehage i Egenes kolonihage
Publisert: 23.01.2015 skrevet av: Anne K. D. Grytten

Kampen og Eiganes skole mistet skolehagen da Stokkadalen barnehage ble bygget for en del år siden.

Nå får vi ny skolehage - i Egenes kolonihage. Planskissene ser veldig lovende ut. Arbeidet påbegynnes i vår, og vi er lovet at skolehagen skal være ferdig til skolestart 2015/2016. Vi gleder oss!

Se vedlagte plantegning:

fileicon 
L01-01 Eiganes og Kampen skolehage 141202.pdf

Fiks ferigge ferie
Publisert: 23.01.2015 skrevet av: Anne K. D. Grytten

picture
 

Litt tidlig å tenke på sommerferie tenker kanskje du.

Stavanger kommunes sommerferietilbud for barn og ungdom er imidlertid klart.

Er dette av interesse, les mer om ferietilbudet i vedlagte informasjon. 

fileicon 
FFF_flyer_2015(03).pdf

 

 

Skal ditt barn ha skolemelk i vår?
Publisert: 19.01.2015 skrevet av: Anne K. D. Grytten

Kampen skole ønsker at elevene enten drikker melk eller vann til skolematen. Skolen tilbyr lett melk, ekstra lett melk, laktosefri lettmelk og ekstra lett melk med kakaosmak (nytt tilbud f.o.m. våren 2015). Vann har elevene med seg i en vannflaske.

Melken bestilles innen 28.01.15www.skolemelk.no. Elevenes navn og klasse registreres. Elever på 1.trinn registreres slik: Blå gruppe - 1A, gul gruppe - 1B, rød gruppe - 1C og grønn gruppe - 1D.

Elevene får skolemelken når skolen har fått informasjon fra TINE.

 

Elevenes trafikksikkerhet
Publisert: 26-11-2014 skrevet av: Anne Grytten

Skolen har fått flere meldinger om trafikkfarlige områder rundt skolen:

  • Kampens gate
  • Kiss & Ride
  • Skolens parkeringsplass på baksiden

Vi henstiller foresatte som kjører sine barn til skolen om å:

  • Benytte Misjonsveien i stedet for Kampens gate
  • Følge reglene for Kiss & Ride (se skilt ved rundkjøringen)
  • Ikke kjøre inn på skolens parkeringsplass for av/påstigning

Se flere forsideartikler >>

 
 
.