topLogoSpacer
 
 

Kampen skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

God skolestart!
Publisert: 14.08.2014 skrevet av: Anne Grytten

picture
 

Torsdag 14.august startet det nye skoleåret på Kampen skole. Først kom elevene på 2.til 7.trinn, litt senere de de nye 1.trinnselevene og deres foresatte. Alle, så forventningsfulle og glade. Lærerne melder om en flott dag. Fortsetter dette, får vi et flott skoleår. Bildene av trinnene er tatt i skolegården før skolestart.

 

Melk eller vann til skolematen?
Publisert: 04-08-2014 skrevet av: Anne Kirsti D. Grytten

Kampen skole ønsker at elevene drikker melk eller vann til skolematen. Skolen tilbyr lettmelk, ekstra lettmelk og laktosefri lettmelk. Vann har elevene med seg i en vannflaske.

Melken kan allerede nå bestilles på www.skolemelk.no ved å registrere elevens navn og klasse (eks. 2A). Fargegruppene på første trinn registreres slik: Blå gruppe -1A, gul gruppe -1B, rød gruppe -1C og grønn gruppe - 1D.

Elevene får først melk når skolen har fått beksjed fra Tine. Første "melkedag" på Kampen er 21.08.

Velkommen til Kampen skolekorps
Publisert: 10.08.2014 skrevet av: Ingeborg Marie Jensen

Kampen skolekorps tar opp nye aspiranter nå. Alle som går i 3. klasse eller mer er hjertelig velkommen til å bli tatt opp som aspirant. Aspirantene samles til oppstartseminar lørdag 23. august og søndag 24. august.

Leder:  

Aspirant/juniorkontakt:

 Dirigent:

 

Leksehjelp
Publisert: 08-08-2014 skrevet av: Anne K. D. Grytten

Kampen skole tilbyr i år leksehjelp til elever på 2., 3. og 4.trinn. Det er assistenter på SFO som har ansvaret for leksehjelpen. Foresatte har imidlertid ansvar for at leksearbeidet er utført på en tilfredsstillende måte.

Leksehjelpen starter opp mandag 25.08.

2.trinn: Mandag, kl. 13.30-13.30 og tirsdag, kl. 13.00-13.30.

3.trinn: Mandag, kl. 13.00-13.45, tirsdag, kl. 13.00-13.45, onsdag, kl. 13.00-13.45 og torsdag 13.00-13.45.

4.trinn: Mandag, kl. 13.00-14.00, tirsdag, kl. 13.00-14.00, onsdag, kl. 13.00-14.00 og torsdag 14.00-14.45.

Påmelding til SFO leder: christin.clausen.bolstad@stavanger.kommune.no innen torsdag 21.08.

Stor trivsel på Kampen skole
Publisert: 25.11.2013 skrevet av: Anne Kirsti D. Grytten

Resultatene fra Kampen skoles trivselsundersøkelse er klar. Alle klasser har i år deltatt i undersøkelsen. 94,3 % av elevene sier at de alltid eller nesten alltid trives på skolen. Trivselen blant elevene har økt jevnt siden skolen startet med denne trivselsundersøkelsen skoleåret 2010-11.

Dessverre forteller 1,8 % av elevene at de ikke trives må Kampen skole. Blant disse 1,8 % forteller 1,5 % at de mange ganger har blitt utsatt for erting og/eller plaging. 

Skolen må i samarbeid med foresatte arbeide aktivt for at alle elevers trivsel øker.

Trivsel:

Trives alltid

Trives nesten alltid

Trives noen ganger

Trives ikke

Svarprosent

77,3 %

17 %

3,9 %

1,8 %

 

Erting og/eller plaging:

Blir aldri ertet og/eller plaget

Blir nesten aldri ertet og/eller plaget

Blir noen ganger ertet og/eller plaget

Blir mange ganger ertet og/eller plaget

Svarprosent

66,5 %

24,4 %

7,6 %

1,5 %

 

Se flere forside artikler >>

 
 
.