topLogoSpacer
 
 

Kampen skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

God sommer!
Publisert: 19.06.2014 skrevet av: Anne Kirsti D. Grytten

Ledelsen ved Kampen skole ønsker elever og foresatte en riktig god sommerferie!

SFO stenger 30.06 og åpner 01.08.

Skolens administrasjon er stengt fra 28.06 til 04.08.

Skolen starter opp torsdag 14.08.

Elever på 2.-7.trinn begynner kl. 08.30.

Elever på 1.trinn begynner kl. 09.00.

Alle møter opp i skolegården og blir ønsket velkommen av lærere og ledelse.

Stor trivsel på Kampen skole
Publisert: 25.11.2013 skrevet av: Anne Kirsti D. Grytten

Resultatene fra Kampen skoles trivselsundersøkelse er klar. Alle klasser har i år deltatt i undersøkelsen. 94,3 % av elevene sier at de alltid eller nesten alltid trives på skolen. Trivselen blant elevene har økt jevnt siden skolen startet med denne trivselsundersøkelsen skoleåret 2010-11.

Dessverre forteller 1,8 % av elevene at de ikke trives må Kampen skole. Blant disse 1,8 % forteller 1,5 % at de mange ganger har blitt utsatt for erting og/eller plaging. 

Skolen må i samarbeid med foresatte arbeide aktivt for at alle elevers trivsel øker.

Trivsel:

Trives alltid

Trives nesten alltid

Trives noen ganger

Trives ikke

Svarprosent

77,3 %

17 %

3,9 %

1,8 %

 

Erting og/eller plaging:

Blir aldri ertet og/eller plaget

Blir nesten aldri ertet og/eller plaget

Blir noen ganger ertet og/eller plaget

Blir mange ganger ertet og/eller plaget

Svarprosent

66,5 %

24,4 %

7,6 %

1,5 %

 

Kontaktlærere 2014-15
Publisert: 15.06.2014 skrevet av: Anne Kirsti D. Grytten

Følgende lærere skal være kontaktlærere i 2014-15:

1. trinn: Tor Arne Hetland, Maren Kommedal, Inger Johanne Vadla og Svein Terje Måland

2.trinn: Hanne Strømsnes Lynghammer og Terese Økland

3.trinn: Elisabeth Håvarstein og Marianne Svinsås Haaland

4.trinn: Brit Espeland Bye og Katrine Kulsrud Meltzer

5.trinn: Wenche Elisabeth Røed og Stine Frækaland Guggedal

6.trinn: Unni Hauge, Nadia Frostestad Salvesen og Hege Rafaelsen

7.trinn: Pål Schreiner og Ellen Lassen

Byhaugtunnelen stenges - Økt trafikk rundt Kampen skole
Publisert: 04.06.2014 skrevet av: Anne Grytten

Vi har tidligere fått melding om at Byhaugtunnelen skal stenges i 2 måneder i skolens ferie. Nå er planene endret. Byhaugtunnelen stenges allerede tirsdag 10.juni.

Trafikkforholdene rundt Kampen skole vil bli vesentlig endret da all lokaltrafikk omdirigeres til Randabergveien, Misjonsveien og Tanke Svilands gate. Det betyr en sterk økning i antall biler i vårt nærområde. Skolen ber foresatte gjøre barna oppmerksomme på den økte biltrafikken, og minne dem på hvordan en oppfører seg i trafikken, enten som gående eller syklende.

Resultater fra foreldreundersøkelsen 2013
Publisert: 27.01.2014 skrevet av: Anne K. D. Grytten

Resultatene fra foreldreundersøkelsen på 3. og 6.trinn er klar. Undersøkelsen som ble benyttet dette skoleåret er ny, og resultatene kan således ikke sammenlignes med tidligere års undersøkelser. Resultatene viser at skolen ligger så å si på gjennomsnittet med øvrige skoler i Stavanger og i landet forøvrig. Når det gjelder det fysiske miljøet og materiell på skolen har imidlertid foresatte skåret skolen vesentlig under gjennomsnittet. Her ble standarden på skolebygget og skolegården vurdert, og om tilgangen på læremidler og datautstyr/PC er tilfredsstillende.

Hovedområder

Nasjonalt

Stavanger

Kampen skole

Informasjon til og fra skolen 

4,4

4,4

4,5

Dialog og medvirkning

4,1

4,0

4,0

Kjennskap og forventninger

3,8

3,8

3,8

Støtte fra foreldre/foresatte

4,4

4,5

4,5

Utviklingssamtale/konferansetime

4,5

4,5

4,4

Fysisk miljø og materiell på skolen

3,7

3,7

3,3

Trivsel, læring og utvikling

4,3

4,3

4,3

Læringsforholdene på skolen

4,2

4,2

4,2

Nedenfor finnes ytterligere informasjon og tallmateriell fra foreldreundersøkelsen.

fileicon 
Pages from [Kampen skole - 3 og 6 trinn.2013].Hjemmesiden.pdf

Se flere forside artikler >>

 
 
.