topLogoSpacer
 
 

Kampen skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

Savner du klær eller sko?
Publisert: 28.08.2014 skrevet av: Anne Grytten

Skolen har oppbevart en god del gjenglemte klær og sko i sommerferien. I uke 36 inviteres foresatte til å finne igjen klær og/eller sko som er savnet. Det som ikke blir hentet, leverer skolen til Fretex.

Melk eller vann til skolematen?
Publisert: 04-08-2014 skrevet av: Anne Kirsti D. Grytten

Kampen skole ønsker at elevene drikker melk eller vann til skolematen. Skolen tilbyr lettmelk, ekstra lettmelk og laktosefri lettmelk. Vann har elevene med seg i en vannflaske.

Melken kan allerede nå bestilles på www.skolemelk.no ved å registrere elevens navn og klasse (eks. 2A). Fargegruppene på første trinn registreres slik: Blå gruppe -1A, gul gruppe -1B, rød gruppe -1C og grønn gruppe - 1D.

Elevene får først melk når skolen har fått beksjed fra Tine. Første "melkedag" på Kampen er 21.08.

Stor trivsel på Kampen skole
Publisert: 25.11.2013 skrevet av: Anne Kirsti D. Grytten

Resultatene fra Kampen skoles trivselsundersøkelse er klar. Alle klasser har i år deltatt i undersøkelsen. 94,3 % av elevene sier at de alltid eller nesten alltid trives på skolen. Trivselen blant elevene har økt jevnt siden skolen startet med denne trivselsundersøkelsen skoleåret 2010-11.

Dessverre forteller 1,8 % av elevene at de ikke trives må Kampen skole. Blant disse 1,8 % forteller 1,5 % at de mange ganger har blitt utsatt for erting og/eller plaging. 

Skolen må i samarbeid med foresatte arbeide aktivt for at alle elevers trivsel øker.

Trivsel:

Trives alltid

Trives nesten alltid

Trives noen ganger

Trives ikke

Svarprosent

77,3 %

17 %

3,9 %

1,8 %

 

Erting og/eller plaging:

Blir aldri ertet og/eller plaget

Blir nesten aldri ertet og/eller plaget

Blir noen ganger ertet og/eller plaget

Blir mange ganger ertet og/eller plaget

Svarprosent

66,5 %

24,4 %

7,6 %

1,5 %

 

Resultater fra foreldreundersøkelsen 2013
Publisert: 27.01.2014 skrevet av: Anne K. D. Grytten

Resultatene fra foreldreundersøkelsen på 3. og 6.trinn er klar. Undersøkelsen som ble benyttet dette skoleåret er ny, og resultatene kan således ikke sammenlignes med tidligere års undersøkelser. Resultatene viser at skolen ligger så å si på gjennomsnittet med øvrige skoler i Stavanger og i landet forøvrig. Når det gjelder det fysiske miljøet og materiell på skolen har imidlertid foresatte skåret skolen vesentlig under gjennomsnittet. Her ble standarden på skolebygget og skolegården vurdert, og om tilgangen på læremidler og datautstyr/PC er tilfredsstillende.

Hovedområder

Nasjonalt

Stavanger

Kampen skole

Informasjon til og fra skolen 

4,4

4,4

4,5

Dialog og medvirkning

4,1

4,0

4,0

Kjennskap og forventninger

3,8

3,8

3,8

Støtte fra foreldre/foresatte

4,4

4,5

4,5

Utviklingssamtale/konferansetime

4,5

4,5

4,4

Fysisk miljø og materiell på skolen

3,7

3,7

3,3

Trivsel, læring og utvikling

4,3

4,3

4,3

Læringsforholdene på skolen

4,2

4,2

4,2

Nedenfor finnes ytterligere informasjon og tallmateriell fra foreldreundersøkelsen.

fileicon 
Pages from [Kampen skole - 3 og 6 trinn.2013].Hjemmesiden.pdf

 
 
.