topLogoSpacer
 
 

Kampen skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

HJEM-SKOLEKONFERANSE
Publisert: 27.02.2015 skrevet av: Berit Lie

Påminning om at det neste uke er  hjem-skolekonferanse med fokus på barnas digitale hverdag og hvordan vi som voksne kan involvere oss på en positiv måte i den.

Det blir først foredrag i gymsalen og etterpå samles klassene på egne klasserom for videre drøfting av tema. I tillegg vil kontaktlærerne ta opp andre aktuelle saker for trinnet.

Alle elever har fått skriv om konferansen med hjem enten som ranselpost eller via mail. Husk å melde dere på slik at vi har nok stoler til alle.

VELKOMMEN

  

SKOLE- HJEMKONFERANSE
Publisert: 13.02.2015 skrevet av: Berit

 I uke 10 arrangerer FAU ved Kampen skole en skole- hjemkonferanse.

Tirsdag 3.mars inviteres foresatte på 1.-4. trinn til foredrag om Spill og spillavhengighet, hva spilles og hvem spiller, aldersgrenser og regulering av spilletid. Dette foredraget holdes av Kim Odland .

Torsdag 5.mars inviteres foresatte på 5.-7.trinn til foredrag av Anne Solfrid Brennhovd fra Barnevakten. Fokuset i hennes foredrag vil bli "Hvordan kan jeg engasjere meg i barn og unges mediehverdag?"

Sett av disse dagene. Begge foredrag vil starte kl 18.00 i gymsalen. Etter foredraget blir det diskusjon/debatt på trinn eller i klasse. Mer info kommer.

Du kan lese mer om Barnevakten her: www.barnevakten.no

Resultater fra Elevundersøkelsen på 7.trinn
Publisert: 02-02-2015 skrevet av: Anne Kirsti Drivdal Grytten

Elevene på 7. trinn inviteres hvert år til å si sin mening om deres skolegang. Årets 7.trinn har gitt skolen, undervisningen og lærerne gode tilbakemeldinger.

Elevene på Kampen melder om god trivsel, få krenkelser og lite mobbing. De er interessert i å lære og mener selv at de bruker mye tid på skole- og leksearbeid. Elevene forteller at de stort sett får utfordringer som er tilpasset deres nivå. Lærerne gir dem god støtte  og er flinke til å vise dem hvordan de kan bli enda bedre. Elevene er godt fornøyd med sine lærere. De viser dem respekt og er opptatt av at de skal være greie med hverandre. Elevene er også fornøyd med sine foresatte. Elevene mener at de er opptatt av at barna deres skal gjøre det godt på skolen. De forteller at foresatte er flinke til å hjelpe og gi dem støtte under leksearbeidet. Elevene uttrykker imidlertid noe misnøye, og det er skolens fysiske miljø, både inne og ute.

fileicon 
elevunderskelsen. skoleret 2014.15.hjemmesiden.doc

 

Resultater fra foreldreundersøkelsen 2014
Publisert: 29.01.2015 skrevet av: Anne Kirsti D. Grytten

Hvert år inviteres foresatte som har barn på 3.og 6.trinn til å si sin mening om skoletilbudet på Kampen skole.  Nå er resultatene fra foreldreundersøkelsen klare.

Foresatte forteller at deres barn trives godt på skolen. De mener at barna deres er motivert for skolearbeid og synes lærerne er flinke til å støtte og veilede elevene. Når det gjelder arbeidsro er det noe variasjon i svarene fra foresatte.

Foresatte er fornøyd med hjem - skole-samarbeidet. De synes lærerne gir dem god informasjon om elevenes faglige og sosiale utvikling. Foresatte forteller at de selv involverer seg i barnas skole - og hjemmearbeid og prøver å hjelpe barna sine på best mulig måte.

I vedlegget under finner dere resultatene fra undersøkelsen. Høyeste skåre er 5.

fileicon 
foreldreunderskelsen. skolen. for driftsstyret.doc

Ny skolehage i Egenes kolonihage
Publisert: 23.01.2015 skrevet av: Anne K. D. Grytten

Kampen og Eiganes skole mistet skolehagen da Stokkadalen barnehage ble bygget for en del år siden.

Nå får vi ny skolehage - i Egenes kolonihage. Planskissene ser veldig lovende ut. Arbeidet påbegynnes i vår, og vi er lovet at skolehagen skal være ferdig til skolestart 2015/2016. Vi gleder oss!

Se vedlagte plantegning:

fileicon 
L01-01 Eiganes og Kampen skolehage 141202.pdf

Se flere forsideartikler >>

 
 
.