topLogoSpacer
 
 

Kampen skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

"Gå til skolen" aksjonen - resultater
Publisert: 26.09.2014 skrevet av: Astrid R.khan

picture
 

Kampen skole skal deltok i den landsomfattende «Gå til skolen» aksjonen i regi av Miljøagentene, torsdag 25.09. Målsettingen med aksjonen var å sette fokus på trygge skoleveier.

Av skolens 344 elever var det 293 som gikk eller syklet til skolen denne dagen, flest på de høyeste trinnene. 11 elever var syke/bortreist og 40 elever ble kjørt.

På 5. til 7. trinn syklet eller gikk alle elevene. Det synes vi var et flott

resultat !

 Elevenes engasjement vil forhåpentligvis mobilisere politikerne til å sikre trygge skoleveier, samtidig som vi får redusert klimagassutslippene når flere foresatte lar bilen stå.

Skolens regler og rutiner - Endringer
Publisert: 23.09.2014 skrevet av: Anne Kirsti D. Grytten

picture
 

Skolens driftsstyre vedtok på møte 17.09.14 følgende endringer på skolens regel- og rutineskriv i forbindelse med mobilbruk og bruk av sykkel, sparkesykkel og rullebrett til og fra skolen:

  • Mobiltelefon brukes ikke i skoletiden. Blir den brukt, inndras mobiltelefonen inntil skoledagen er over.
  • Elever på 5.-7.trinn kan benytte sykkel, sparkesykkel eller rullebrett til og fra skolen, dersom disse er i forskriftsmessig stand. Hjelmbruk er påbudt. Sykkel, sparkesykkel og rullebrett parkeres i skolens sykkelstativ på eget ansvar. Sykling i skolegården er kun tillatt etter kl. 16.30.

 Endringene gjelder fra 01.10.14.

Kampen skole har inngått en fireårig partnerskapsavtale med UiS
Publisert: 09-09-2014 skrevet av: Anne Grytten

Vi er stolte over at Universitetet i Stavanger har inngått en fireårig partnerskapsavtale med Kampen skole. Det innebærer at Kampen skal være en praksisskole for studenter som går på grunnskolelærerutdanningen 1-7 ved UiS. 

Åtte studenter fordelt på to grupper vil i løpet høsten og våren få til sammen seks ukers praksis på Kampen. Tre av skolens lærere, Elisabeth Håvarstein, Katrine Kulsrud Meltzer og Marianne Svinsås Haaland skal være praksislærere og fått et spesielt veiledningsansvar i forhold til studentene.

Har dere lyst å se "Doktor Proktors prompepulver" på Rogaland teater?
Publisert: 07-09-2014 skrevet av: Brit Søndenå Tønnessen, FAU

Arrangement gruppen i FAU har reservert billetter til elever og deres familie på forestillingen "Doktor Proktors Prompepulver" torsdag 6.november. Les mer om tilbudet i vedlegget.

fileicon 
Doktor Proktors prompepulver - 06.11.2014.docx

DEL 1: Vellykket tur til "Veden" på Tasta
Publisert: 05-09-2014 skrevet av: Anne K. D. Grytten

picture
 

Kjekke elever

+ flott vær

+ passelig turlengde

= Velykket skoletur!!

Sjekk bildene i del 2 også.

Se flere forside artikler >>

 
 
.