topLogoSpacer
 

Hafrsfjord skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Ferie og skolestart
Publisert: 30-06-2014 skrevet av: Ledelsen

Skole og SFO holder stengt i juli. 

SFO har planleggingsdag fredag 1. august og åpner for elever mandag 4. august kl. 7.30.
NB! SFO har også planleggingsdag fredag 15. august.

Ledelsen på skolen er tilbake på jobb mandag
4. august, og kontoret vil være åpent fra kl. 9.00 - 14.00 frem til skolestart.

Skolen har planleggingsdager fra og med onsdag 13. til og med fredag 15.august.

Skolestart mandag 18.august:
2. - 7. trinn kl. 8.30 - 13.00
      1. trinn kl. 9.00 - 13.00

I nødstilfelle kan rektor nåes på telefon 905 56 533.

Vi på Hafrsfjord skole ønsker dere alle en god sommer!

 

 

Endringer i Opplæringslova
Publisert: 24-06-2014 skrevet av: Ledelsen

Retten til gratis skolefrukt er fjernet, det er innført rett til påbygging til generell studiekompetanse, og skoleeier kan velge hvilke trinn som skal få leksehjelp med mer.

Følgende vedtatte lovendringer påvirker oss: 

  • Leksehjelp: Kommunen skal fortsatt ha en ordning med leksehjelp, men kan selv velge hvordan de 8 timene med leksehjelp skal fordeles på alle trinn i grunnskolen.

Lovendringen er vedtatt av Stortinget og regjeringen har bestemt at de nye bestemmelsene trer i kraft 01.08.2014.  

Konsekvens: Vi tilbyr leksehjelp for grupper av elever på alle trinn. Noen elever vil få tilbud i perioder. Både lærere og assistenter vil få ansvar for leksehjelpen.

Felles avslutning på Fellesen
Publisert: 23.06.2014 skrevet av: Ledelsen

Endelig sommerferie! Å samles på Fellesen og takke for året som har gått er en tradisjon på Hafrsfjord skole, det er også en tradsijon at 7. trinn har ansvar for programmet og at vi ser filmer fra idretts- og Tuådag.

Høydepunktene var premiering og oppmerksomhet til vinnere. Turkopper til vinnere av Tuådagen og heder og ære til 7A som vant fotballkampen over og 3B som vant kanonballfinalen over lærerne.

Nå er det tid for å dingla med beina.....

God ferie til dere alle!

Avslutningsfest 7. trinn
Publisert: 23-06-2014 skrevet av: Ledelsen

Onsdag 18.juni inviterte skolen 7. trinn med foresatte til avslutningsfest. Elevene hadde laget et innholdsrikt og varirert program. De presenterte glimt fra  årene på Hafrsfjord skole, hadde både tale og sang til foresatte.

picture
 

 

 picture

 
 

Takk for årene vi har hatt sammen, og lykke til videre!

Elevundersøkelsen 2014
Publisert: 13-05-2014 skrevet av: Ledelsen

7. trinn på Hafrsfjord skole har svart på årets elevundersøkelse.

Resultatene viser at vi har elever som trives, og få som rapporterer om mobbing. Målet vårt er en mobbefri skole.

En stor andel av elevene våre forteller at de får støtte til skolearbeidet både hjemme og på skolen. To viktige forhold for å skape gode resultater.

Området elevdemokrati og elevmedvirkning er spørsmålene vi skårer dårligst på.

På skolen skal vi se på hele undersøkelsen sammen for å iverksette tiltak på noen områder.

Se hele undersøkelsen her: https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=00&vurderingsomrade=6&underomrade=48&skoletype
=0&skoletypemenuid=0

Se flere forside artikler >>

 
 
.