topLogoSpacer
 

Hafrsfjord skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Fellessamling med sang
Publisert: 19-09-2014 skrevet av: Ledelsen

picture
 

Aldri en fredag uten fellessamling! Sangene BlimE, Friminutt og Hjerteknuser synges høyt i rommet, noe som tyder på at elevene både kan og liker dem godt.

Madeleine, vinner av årets H-faktor på
1. - 4. trinn, spilte to sanger på piano. Takk for fint opptrinn, Madeleine!

Felles tema har vært vennskap, og rektor forteller at de to viktigste oppgavene hennes er at elevene har har det bra, og at de lærer. Neste ukes holdningsmål handler om læring:

Jeg tar ansvar for egen læring!

 Ha ei strålende helg.

 

FAU og Hafrsfjord skole tar skoleveien tilbake
Publisert: 19-09-2014 skrevet av: Ledelsen

 

Foreldre og personell ved Hafrsfjord skole ønsker en tryggere skolevei for elevene. I den forbindelse er det opprettet en trafikk patrulje om morgenen i vinterhalvåret.

Klassekontaktene har fått ansvar for rulleringsplanen og hører med foresatte i klassen over hvem som kan, eventuelt setter opp tider som foresatte selv eventuelt må bytte.

2 voksne skal stå vakt på SFO siden, en i overgangsfeltet og en ved parkering/avslippings plass utenfor SFO.

Tidsrom er fra 7.50- ca. 8.10

Vaktene skal ha refleks vest på seg, om du ikke har selv så henger det inne ved SFO inngangen til låns.

FAU og skolen oppfordrer sterkt til at foresatte er positive til dette oppdraget, da vi har stor tro på holdningsskapende arbeid der vi som foresatte er gode rollemodeller.

 Se rulleringslister under FAU sin side.

Bli med på TV-aksjonen 2014
Publisert: 16-09-2014 skrevet av: Ledelsen

fileicon 
TV aksjonen 2014.pdf

Bli med på årets viktigste søndagstur 19. oktober fra kl. 16.00 - 18.00. Meld deg som bøssebærer på blimed.no eller ring 02025.

Last opp vedlegget for mer info.

 

 

 

Gå til skolen aksjonen 2014
Publisert: 13.09.2014 skrevet av: Ledelsen

picture
 

Mandag 15. september blåses årets «Gå til skolen» - aksjon i gang, og vi satser på like god oppslutning som i fjor. Formålet er å få flere barn til å gå og sykle til skolen – og å motivere foreldre og foresatte til å kjøre barna mindre.

Vi ønsker at flest mulig av elevene våre skal kunne ta del i denne konkurransen, og vi legger til rette for en rettferdig måte å telle poeng. Skolekretsen er vidstrakt, og mange er avhengige av skyss til skolen. For at disse elevene skal få delta på lik linje med de andre elevene, kan de f.eks. slippes av i gå-avstand til skolen.

De som går, sykler, tar buss eller har fravær, får poeng. Å gå til skolen teller som 1 poeng, og fra skolen som 1 poeng. Når registrerings-perioden er over, blir det premie til den beste klassen på 1.-4. trinn og 5.-7. trinn.

FAU har, som i fjor, tatt initiativ til trafikkvakter ved fotgjengerovergangen ved gymsalen. Rulleringsliste kommer som ranselpost.

Aldri en fredag uten fellessamling
Publisert: 12.09.2014 skrevet av: Ledelsen

picture
 

Ukas desiderte høydepunkt! Kjekt å høre at sanger vi sang i fjor fremdeles sitter, og den nye "Bli med" sangen begynner det virkelig å svinge av. Det er ekstra hyggelig å se at gjestestolene fylles opp hver fredag.

Neste ukes holdning: Jeg respekterer STOPP-regelen

 

Se flere forside artikler >>

 
 
.