topLogoSpacer
 

Gautesete skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  SFO  

GULL!!!!
Publisert: 22.11.2014 skrevet av: KH

Vi gratulerer FGI J16 med seier over Lyn i finalen i TelenorArena!

picture

Trivsel og mobbing på Gautesete skole
Publisert: 19.11.2014 skrevet av: Knut K.

 Gautesete skole tar trivsel og arbeid mot mobbing på alvor. Vi ser det som en stor oppgave å forebygge, avdekke og løse mobbesaker.

Gautesete skole har hatt ZERO-prosjekt og respektprogrammet innarbeidet i skolen i lang tid. Likevel opplever vi at elever ikke alltid har et godt psykososialt miljø på skolen. Det får vi melding om fra tid til annen og vi på skolen ønsker å komme raskt inn i disse sakene for å hjelpe den eller de som opplever et dårlig miljø.

LEKSEHJELP for ungdomskolen.
Publisert: 18.11.2014 skrevet av: Krister

Leksehjelp for 8-10


Foreldreundersøkelse på 3., 6. og 9. trinn
Publisert: 18.11.2014 skrevet av: Knut K.

På grunn av svak deltakelse i undersøkelsen er fristen for å svare utsatt til 25. november ! Vi oppfordrer alle foresatte på de aktuelle trinnene om å svare !

Foreldre med barn på 3., 6. og 9. trinn inviteres til å delta i Foreldreundersøkelsen 2014. Høy svarprosent er viktig. Verdien av resultatene stiger i takt med svarprosenten. Vi savner mange svar og oppfordrer derfor foreldre og foresatte til å ta undersøkelsen !

Elevene har fått en konvolutt som ranselpost. I konvolutten er det informasjon om undersøkelsen og et unikt og anonymt brukernavn. Brukernavnet brukes når dere går inn på innloggingsiden til Utdanningsdirektoratet. Foreldreundersøkelsen er digital og gjennomføres på nettet.

Dersom noen har elever på flere trinn, ber vi dere svare på undersøkelsen for hvert barn.

Foreldreundersøkelsen gir skolen verdifull tilbakemelding om foreldrenes erfaring og opplevelse av Gautesete skole. Resultatene fra undersøkelsen blir brukt i vårt utviklingsarbeid; hva er bra og hva kan bli bedre.

Resultatene fra undersøkelsen blir lagt fram og drøftet i skolens ulike råd og utvalg. Resultatene blir også publisert på skolens hjemmesider under Skolens resultater

Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men vi oppfordrer alle foresatte å ta seg tid til å svare på undersøkelsen. Takk for hjelpen!  

Velkommen til Teknolab!
Publisert: 07.11.2014 skrevet av: Krister S

picture
 

Velkommen til en spennende kveld på gautesete skole

torsdag 13/11 kl. 18.00 - 20:30

Se flere forsideartikler >>

 
 
.