topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 
 

Gausel skole

0.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Takk for i år- og velkommen tilbake
Publisert: 26-06-2014 skrevet av: Rektor

 Jeg ønsker alle elever, foresatte og andre samarbeidspartnere  en riktig flott sommer !

Takk for samarbeidet som har vært i skoleåret vi nå har lagt bak oss, og velkommen tilbake til nytt skoleår i august.

Skolen vil være stengt i hele juli måned. Fom 1.august vil sentralbordet være betjent.

SFO-personalet er på plass fra 1. august og SFO åpner dørene for barna kl 07.30  den 4. august.

Oppstart skole:

2.-7.trinn starter kl. 08.30 den 14. august.

1.trinn starter kl 09.30 den 14. august

Lus
Publisert: 01.11.2013 skrevet av: Bruse Espedal

Vi har hatt noen sporadiske tilfeller av lus på forskjellige trinn. Følg med på ditt barn, mer informasjon her: http://www.fhi.no/tema/lus 

Endring av elevens dagsplan fra skoleåret 2014-2015
Publisert: 04-06-2014 skrevet av: Rektor

 Fra skoleåret 2014-2015 har vi gjort endringer på elevenes dagsplan.

Alle elever starter forsatt kl 08.15 hver dag.

Skoledagens slutt vil være endret på følgende vis.

1.trinn  skal ha 18 klokketimer undervisning og slutter kl. 13.45 mandag, onsdag og torsdag.  På tirsdag og fredag slutter elevene kl. 12.20.

2. og 3.trinn skal ha 19 klokketimer undervisning og slutter kl. 13.45 mandag, tirsdag,onsdag og torsdag. Fredag slutter elevene kl. 12.20.

4.trinn  skal ha 20 klokketimer undervisning og slutter kl. 13.45 alle fem dagene.

5.trinn skal ha 20 klokketimer undervisning og en time fysisk aktivitet og slutter kl. 13.45 alle dager unntatt torsdag da elevene slutter kl. 14.45.

6.trinn skal ha 20 klokketimer undervisning. Pga av mat og helse vil timeplanene for de 3 gruppene være noe ulike. 2 av gruppene vil ha undervisning fram til kl. 13.45  fira dager i uke og en dag til kl. 14.45. Den tredje gruppen vil slutte kl 13.45 alle dagene . Dette vil framgå av timeplanene elevene får hjemsendt.

7.trinn skal ha 20 klokketimer undervisning og en time fysisk aktivitet. elevene slutter kl. 13.45 alle dager unntatt onsdag da de slutter kl. 14.45.

For tiden arbeider vi med neste års timeplaner. Så snart disse er klare, vil de foresatte bli informert om den enkelte gruppes timeplan. Vi  har som målsetting å være ferdig med alle planene innen vi tar ferie 1.juli.

Gausel Teknolab
Publisert: 26-05-2014 skrevet av: Bruse Espedal

I kveld har styret i Gausel Teknolab vært samlet og fått ytterligere innføring i bruk og programmering av roboter - veldig kjekt!

Men - vi trenger foreldre til å være med og drifte Teknolab som blir et tilbud til primært elever på mellomtrinnet på kveldstid. Vi satser på oppstart i september 2014, interesserte foreldre bes ta kontakt med Gausel Teknolab eller Bruse Espedal  for mer informasjon

picture
 

 

Månedens Zero-mål
Publisert: 02.05.2014 skrevet av: Rektor

 Zero-målet for mai:

Vi tar alle med i leken!

Se flere forside artikler >>

 
 
.