topLogoSpacer
 

Eiganes skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Politisk streik 28. januar.
Publisert: 23.01.2015 skrevet av: Ledelsen

I forbindelse med at mange arbeidstakerorganisasjoner har oppfordret sine medlemmer til å støtte opp om en markering onsdag 28.01.15 kl 14.00-16.00 vil det bli noe redusert tilbud i SFO denne ettermiddagen. Det er 6 stk av personalet som har varslet at de deltar på markeringen.

Det blir ikke leksehjelp.

Vi serverer et enkelt måltid til alle trinnene.

Det blir vist film, og gymsalen holdes åpen. Det vil være vakt på kunstgresset.

Svømming for 1.trinn jenter, i SFO tiden, utgår.

Om noen ønsker å holde barna hjemme fra SFO denne dagen ber vi om at dere varsler det på vanlig måte direkte til basene.

Spørsmål kan rettes til kontoret på mail inger.marie.torstrup@stavanger.kommune.no, eller på tlf 51912056 / 94862251.

Det jobbes på byggetomten.
Publisert: 19-01-2015 skrevet av: Ledelsen

Det er full gang med graving, sprengning, rydding og store lastebiler som

picture
 

kjører vekk jord og stein. Etterhvert vil selve byggingen av ny skole starte med støping av sokkelen.

Det er tydelig å se at nå er det ikke mye skolegård igjen for elevene, men vi har heldigvis Kunstgressbanen og noe skolegård.

Sykkelstativ og endret adkomst til skolen
Publisert: 16-01-2015 skrevet av: Ledelsen

Sykkelstativene står nå mellom hovedbygget og modulene. I forbindelse med byggingen er adkomsten endret. Elevene kan ikke i byggeperioden gå inn fra Duesvei. Alternativt kan de gå inn ved Bretlandsgata (Norwegian Wood) eller Steingata. Det vil være slik fram til nytt skolebygg står klart i august 2016.

Informasjon om sprengning
Publisert: 13-01-2015 skrevet av: Ledelsen

I forbindelse med nybygg skal det foretas sprengningsarbeider i skoletiden. Skolens ansatte og elever er informert og følger retningslinjer gitt av Stangeland Maskin. Sprengningen blir varslet med sirene 2 minutter før detonasjon med støtvise signal. Ved sprengning holdes elevene inne, borte fra vindu og det plasseres vaktposter på strategiske steder i området. Er sprengningen i et friminutt samles elevene på kunstgressbanen.

Teknolabben
Publisert: 13-01-2015 skrevet av: Kristin Torp

Da er vi klare for å starte opp igjen på teknolabben.

Vi møtes torsdager kl.18:00-20:00. Alle elever fra 4.trinn og oppover er velkommen.

Se flere forsideartikler >>

 
 
.