topLogoSpacer
 

Byfjord skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

I Abels fotspor
Publisert: 26.01.2015 skrevet av: Tor Asbjørn Haga

 I Abels fotspor

Årets tredje fellestema på skolen har tittelen «I Abels fotspor» og vil bli gjennomført i uke 6 og 7. Alle trinnene jobber da med dette temaet, men innholdet er ulikt. Alle trinnene skal besøke Vitenfabrikken i Sandnes, hvor de skal gjennomføre et opplegg knyttet opp mot regning.

Det er satt opp to overordnede mål for temaet

  • Kunne fortelle om Niels Henrik Abels liv og virke
  • Skape interesse/nysgjerrighet rundt faget matematikk/regning som grunnleggende ferdighet.

I Kunnskapsløftet er det definert fem grunnleggende ferdigheter som utgjør grunnleggende forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. Målet for de grunnleggende ferdighetene er integrert i kompetansemålene i det enkelte fag. Ferdighetene er derfor uttrykt på ulik måte og i varierende grad i læreplanene.

Dette fellestemaet vil ha en ekstra fokus på regning. Å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder. Å kunne regne innebærer å resonere og bruke matematiske begreper, fremgangsmåter, fakta og verktøy for å løse problemer og for å beskrive, forklare og forutse hva som skjer. Å kunne regne er nødvendig for å kunne ta stilling til samfunnsspørsmål på en reflektert og kritisk måte ved å forstå sammenhenger og vurdere fakta.

Kilde: Rammeverk for grunnleggende ferdigheter, Utdanningsdirektoratet 2012

Fiks Ferigge Ferie
Publisert: 26-01-2015 skrevet av: Tor Asbjørn Haga

fileicon 
FFF_flyer_2015(03).pdf

 Se vedlegg

 

FORELDREMØTER VÅREN 2015
Publisert: 20-01-2015 skrevet av: KS

29.JAN.  -  7.TRINN

11.FEB. -  6.TRINN

12.FEB. -  2.TRINN

25.FEB. - NYE 1.TRINN HØSTEN 2015

3.MARS -  4.TRINN

4.MARS -  1.TRINN

10.MARS -5.TRINN

18.MARS- 3.TRINN

Tidsrammen for møtene er satt til kl. 18.00 - 20.00

Nærmere info. kommer fra de enkelte trinnene

 

 

JULEKALENDEREN 2014
Publisert: 12.01.2015 skrevet av: KS

 Juleklalenderen før jul resulterte i en gave til et skoleprosjekt i Vietnam på kr. 32 788,-

Vi takker alle for den flotte innsatsen. Kim Bui og hennes sønn Kenneth som går på 6.trinn vil sørge for at pengene kommer frem.

Vi har fått en stor takk fra skolens rektor.

FANTASTISK FLOTT RESULTAT SOM VIL GI ET SKOLETILBUD  FOR MANGE FATTIGE BARN

Foreldreundersøkelsen 2014 -SFO
Publisert: 03.01.2015 skrevet av: Sevgi Akay og Kjersti Schibevaag

BYFJORD ER BESTE SFO I BYEN IGJEN:)

picture
 VI ER STOLTE!!!!!

Byfjord SFO er etter årets foreldreundersøkelse beste SFO i byen igjen!! Dette gjør oss kjempefornøyde og stolte:) Vi som jobber her  hver dag  legger ned hardt arbeid for å gi barna et godt og trygt SFO tilbud. Dette viser  at vi gjør veldig mange ting riktig her på SFO. Samtidig vil vi fortsette å jobbe for å beholde vår gode SFO.

Vi takker alle foresatte på 2. trinn som tok seg tid til å svare på undersøkelsen. Tilbakemeldingene deres motiverer oss til å gjøre en enda bedre jobb og videreutvikle SFO tilbudet ved Byfjord skole.

Resultatene skal legges fram i driftstyret, FAU og for personalet.

Se flere forsideartikler >>

 
 
.