topLogoSpacer
 

Buøy skole

SFO  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  9.  10.  Skoleavis  

Slutt på lærerstreiken
Publisert: 01-09-2014 skrevet av: NEG

Lærerstreiken er nå avsluttet, og elevene ved Buøy skole vil få undervisning i spansk fra og med i morgen, tirsdag 2.9

Leksehjelp skoleåret 2014-15
Publisert: 01-09-2014 skrevet av: NEG

Vedlagt finner dere informasjon om leksehjelpen, samt påmeldingsskjema. Husk at dere foresatte snakker med lærer om eleven har utbytte av leksehjelpen:

fileicon 
leksehjelp på skolen -2014-15.doc

Informasjon om nasjonale prøver, høsten 2014
Publisert: 01-09-2014 skrevet av: NEG

Det vil bli gjennomført nasjonale prøver for 5. og 9. trinn denne høsten. Tidspunktene for prøvene er som følger:

5.trinn: Lesing, 15. oktober, regning og engelsk (perioden 13. til 24. oktober). Nærmere beskjed om tidspunkt vil komme. 

9.trinn: Lesing, 17.september, regning (perioden 15.september til 10. oktober). Nærmere beskjed om tidspunkt for regning.

Nedenfor finner dere informasjonsbrosjyre på norsk og engelsk.

 fileicon     fileicon

 

Trivselsprogrammet
Publisert: 29.08.2014 skrevet av: Anja Rolfsnes

Vi er godt i gang med et nytt skoleår. Flere klasser har startet prosessen med å velge nye trivselsledere, og spenningen er stor. Dette skoleåret er det bare barnetrinnet, altså 4 - 7 klasse som er med i trivselsprogrammet.

De nye trivselslederne får starte når alle klassene har gjennomført valget. De skal også på lekekurs i Hundvåghallen den 24 september. Mer informasjon om lekekurset vil komme som ranselpost til de aktuelle elevene.

Ståstedsanalyse for Buøy skole, 2014
Publisert: 25.08.2014 skrevet av: NEG

Buøy skole gjennomførte våren 2014 Ståstedsanalysen. Analysen bygger på resultater skolen har oppnådd, samt på vurderinger gjort av lærere, foresattes representanter, ledelse og skoleeier. En opsummering fra analysen finner dere ved å klikke på "Våre resultater"under venstremenyen, og videre på dokumentet "Ståstedsanalysen".

Se flere forside artikler >>

 
 
.