topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Auglend skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  1-4G  5-7G  8-10G  Ansatte  

Foreldremøter høsten 2014
Publisert: 29.08.2014 skrevet av: Kirsti Natvik

Her følger en oversikt over trinnenes foreldremøter høsten 2014. For detaljer om innhold,sted og varighet, sjekk egen invitasjon eller informasjon på trinnenes ukeplaner.

1.trinn: 09.09 kl 18

2.trinn: 10.09 kl 18

3.og

4.trinn: 22.09 kl 18

5.trinn: 03.09 kl 18

6.trinn: 02.09 kl 18

7.trinn: 03.09 kl 19

1-4 G:  10.09 kl 18

5-7 G:  10.09 kl19.15

U-trinn: 24.09 kl 18

SFO (Egen info på SFO-siden kommer)

1.trinn: 24.09 kl 18

2.-4.tr: 24.09 kl 19

Leksehjelp skoleåret 2014-15
Publisert: 27.08.2014 skrevet av: Kirsti Natvik

Skolen viser til informasjon gitt tidligere om Stortingets endringsvedtak i lovbestemmelsen knyttet til leksehjelp. Endringene innebærer at skolene står fritt til å velge hvilke trinn som skal tilbys leksehjelp. I tillegg kan skolene målrette tilbud mot enkeltelever /grupper på tvers av trinn.

Skoleåret 2014-15 tilbyr Auglend skole leksehjelp til:

  •  Alle elever på 3. og 4.trinn:
  • 

Hver mandag fra kl 1345-kl 1445 i Paviljong B.

Påmelding og eventuell avmelding skjer elektronisk. Gå inn på leksehjelp i venstremenyen. Påmeldingsskjemaet ligger i høyremenyen.

Oppstart: Mandag 8.september

  • Elever på 5.-7.trinn og avd. HØ:

Målrettet leksehjelp for elever som har behov for et styrket tilbud, etter avtale mellom kontaktlærer og foresatte.

Parkering forbudt i rundkjøring ved skolen
Publisert: 20.08.2014 skrevet av: Kirsti Natvik

Vi registrerer at en del bilister parkerer i rundkjøringen like ved skolen ved avlevering/henting.

Vi minner om at det er parkering forbudt og forbudt med av- og påstigning i rundkjøringen ved skolen. Dette av sikkerhetsmessige årsaker.

 

Uteskole
Publisert: 25-08-2014 skrevet av: Grete S G Larsen

Uteskole

Fredag i uke 34 var 2.trinn på tur til "rådyrskogen".

Her er noe av det vi fant.

Nytt om leksehjelptilbudet fra skoleåret 2014-15
Publisert: 20.08.2014 skrevet av: Kirsti Natvik

 Stortinget har vedtatt endringer i lovbestemmelsen om leksehjelp. Timeomfanget skal være likt, men kommunene står nå fritt til å velge hvordan leksehjelpen skal organiseres.

Stavanger kommune gir skolene anledning til selv å målrette et tilbud til enkelttrinn og elevgrupper.

Den gamle ordningen med tilbud til alle fra 1.-4.trinn to dager i uken vil bli endret. Skolen vil komme tilbake med mer informasjon om hvem og når så fort vi har gjort de nødvendige tilpasningene.

Se flere forside artikler >>

 
 
.