topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Auglend skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  1-4G  5-7G  8-10G  Ansatte  

Innkalling til møte for FAU-representanter og klassekontakter
Publisert: 19.09.2014 skrevet av: rektor og FAU-leder

 

VELKOMMEN TIL SKOLERING AV


 FAU-REPRESENTANTER,
KLASSEKONTAKTER og VARAREPR.

MANDAG 29.09 kl 1800

SKOLENS PERSONAL-ROM

Møte-agenda:

Del 1: Foredrag ved Nina Bøhnsdalen i Kommunalt foreldreutvalg

  • Hva er FAUs og klassekontaktenes oppgaver?
  • Hvilke saker kan være naturlige å ta opp, hvilke aktiviteter?
  • Hvordan kan vi bidra til et godt samarbeid? 

Del 2:

  • For FAU: Konstituering av FAU (Skoleårets første FAU-møte)
  • For klassekontaktene: Trinnvise møter for planlegging av fellesaktiviteter skoleåret 2014-15.

 Vi forventer stor oppslutning, enten man er helt fersk eller har innehatt en slik rolle tidligere. Vi ser frem til godt samarbeid!

Eventuelle fravær må meldes.

 Vel møtt!

Mvh rektor og FAU-leder.

 

Har du et barn som skal begynne i første klasse til høsten?
Publisert: 19-09-2014 skrevet av: Kirsti Natvik

Da kan det være lurt allerede nå å orientere seg om hva som skjer fram mot skolestart. I heftet SNART SKOLESTART som ligger i høyremenyen, finner dere nyttig informasjon om inntaksprosess, nærskole, foreldresamarbeid, rettigheter/plikter,  for å nevne noe.

Før høstferien i uke 41 vil skolene sende ut registreringsskjema for nye skolestartere pr post. Det tas utgangspunkt i opplysninger fra Folkeregisteret for barn født i 2009, nærskoleretten og definerte skolegrenser.

Vi viser til heftet SNART SKOLESTART. Her er det mye god informasjon om hva det innebærer å ha skoleelev i Stavangerskolen. God lesning!

Hilsen rektor

DKS
Publisert: 04.09.2014 skrevet av: GSGL

Vi takker for to fantastisk kjekke konsertopplevelser! I uke 35 ble elevene kjent med opera som formidlingsform gjennom sangforestillingen: Den magiske hatten, mens vi i uke 36 fikk lytte til flotte Beatleslåter.

Skolemiljøutvalget er i gang!
Publisert: 12.09.2014 skrevet av: Gro Mehla

Denne uken møttes skolemiljøutvalget for planlegging av trivselsfremmende aktiviteter for elevene ved Auglend skole.

Status for dusjanlegg og basseng
Publisert: 11.09.2014 skrevet av: Kirsti Natvik

 

Komunalstyret hadde denne saken oppe tirsdag 09.09. Vedtaket som ble fattet går ut på at kommunen kan holde åpent anlegg, selv om det finnes legionella i visse konsentrasjoner.

 Prøveresultatene sist gang viste like vel for høy konsentrasjon.

Det ble mandag denne uka foretatt en varmtvannsgjennomspyling, og nye prøver ble tatt tirsdag. Prøveresultatet kommer i neste uke.

Hvis prøveresultatet viser vekst, vil Stavanger Eiendom se på mer permanente behandlingsmetoder slik at dusjanlegget kan komme i drift igjen.

Skolen informerer dere foreldre fortløpende så snart vi får ny informasjon fra Stavanger Eiendom.

Se flere forside artikler >>

 
 
.