topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Auglend skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  1-4G  5-7G  8-10G  Ansatte  

Bassenget oppgraderes fra og med uke 11
Publisert: 01.03.2015 skrevet av: Kirsti Natvik

Stavanger kommune tar nå et krafttak for å oppgradere flere av byens skolebasseng. Auglend skoles basseng er først ut.

Grunnet ustabil vannkvalitet og gammelt anlegg generelt, pågår vedlikeholdsarbeid  fra og med uke 11. Beregnet gjenåpning er  30.mars. Bassenget vil beklageligvis være stengt når oppgraderingsarbeidet pågår, men til gjengjeld får vi et basseng som blir lettere å vedlikeholde og med en bedre vannkvalitet.

 

ZEROMÅL FOR MARS
Publisert: 01.03.2015

picture

 MÅL FOR MARS:

Vi leker kjekt med hverandre

 

 

 

 

Elevundersøkelsen 2014
Publisert: 01.03.2015 skrevet av: Kirsti Natvik

picture
 • Resultatene viser hva inneværende års 7.trinn svarer innenfor hver indeks.
 • Svarene angis på søyler mellom 1 og 5, der 5 er høyest score.
 • Sammenlignet med Stavanger samlet sett, ligger vi dette året noe under snittene for Stavanger, men mestring ligger likt og støtte hjemmefra oppleves høyere for våre elever.
 • Mobbesøylen viser fravær av mobbing, der 0 mobbing ville vært en 5-score. Som man ser, er det en liten andel som har opplevd mobbing blant våre elever. Dette til tross, målet er 0-toleranse, og en er en for mye.
 • Resultatene gjennomgås med elevene på trinnet.
 • Resultatene er gjennomgått med hele personalet. Det danner grunnlag for felles refleksjon rundt hva som påvirker den enkelte elevs trivsel og læringsmiljøet generelt.
 • Resultatene drøftes i FAU og i driftsstyret.
 • I høyrekolonnen vil dere kunne se undersøkelsen i sin helhet.

 

                                                            

 

 

 

Nasjonale prøver 5.trinn 2014
Publisert: 01.03.2015 skrevet av: Kirsti Natvik

Høstens nasjonale prøveresultater er publisert i www.skoleporten.no

Fra og med 2014 publiseres prøvene i en ny skala der 50 er et beregnet gjennomsnitt. Søylen viser spredning i elevgruppa fordelt på nivå 1, 2 og 3. Jo større søyla er jo større er spredningen. Nedenfor vises resultatene i engelsk, lesing og regning. Videre vises resultater for de enkelte prøvene fordelt på mestringsnivå.

picture
 •  I gjennomsnitt ligger Auglend nær Stavanger samlet, og over Rogaland og landet for øvrig på alle prøver.
 • I engelsk har vi det samme snittet som Stavanger (53), men vi har færre på mestringsnivå 1, og noe færre på nivå 3. I sum mindre spredning.
 • I lesing er vi også på gjennomsnitt med Stavanger (51), men vi har en større andel elever på nivå 1.
 • I regning ligger vi over Stavanger. Auglend har et gjennomsnitt på 53, mens Stavanger har 52. Her er det en større andel på nivå 3 blant Auglend-elevene som skiller mest. Det er veldig bra.
 • Skolen er fornøyd med resultatene, men det er alltid rom for utvikling. Målet videre er å strekke alle, uansett hvilket nivå elevene er på. Hvordan videreutvikler vi læring? Hvordan ser vi resultatene i sammenheng med den grunnleggende opplæringen på 1.-4.trinn ? Hvordan forberedes overgangen til ungdomsskolen? Resultatene gir skolen viktig informasjon i underveisvurderingen av den enkelte elev og elevene samlet sett. 
 • På søylene nedenfor vises resultater for den enkelte prøve med prosentvis fordeling på nivå 1, 2 og 3.

 

 

 

Skolecup i fotball for jenter
Publisert: 27-02-2015 skrevet av: Richard Enge

picture
 

Skolecupen i fotball er godt i gang. Onsdag reiste 14 jenter fra vårt 7.trinn til Sola for å spille mot Sande skole. Og hvilken dramatisk kamp vi ble vitne til. Sande tok ledelsen 1-0 tidlig. Vi presset på for en utligning, men Sandes keeper tok alt som kom i mot henne. Så, ut av intet scoret Sande et mål til, slik at stillingen ved pause var 2-0. I 2.omgang fikk vi endelig uttelling på alle sjansene våre. Jentene spilte fantastisk og heiet på hverandre fra sidelinjen. Vi scoret 4 flotte mål og slapp ikke inn et eneste. Dermed vant vi til slutt 4-2. Nå gleder vi oss til fortsettelsen!

Se flere forsideartikler >>

 
 
.