topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Auglend skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  1-4G  5-7G  8-10G  Ansatte  

Nytt om leksehjelptilbudet fra skoleåret 2014-15
Publisert: 20.08.2014 skrevet av: Kirsti Natvik

 Stortinget har vedtatt endringer i lovbestemmelsen om leksehjelp. Timeomfanget skal være likt, men kommunene står nå fritt til å velge hvordan leksehjelpen skal organiseres.

Stavanger kommune gir skolene anledning til selv å målrette et tilbud til enkelttrinn og elevgrupper.

Den gamle ordningen med tilbud til alle fra 1.-4.trinn to dager i uken vil bli endret. Skolen vil komme tilbake med mer informasjon om hvem og når så fort vi har gjort de nødvendige tilpasningene.

Bassenget fortsatt stengt...
Publisert: 15.08.2014 skrevet av: Kirsti Natvik

 Både Tastahallen og Auglend skoles basseng holdes fortsatt stengt inntil sak er behandlet i kommunalstyret for oppvekst og levekår 9.september.

Hvis helsesjefens forslag til nye rutiner vedr prøvesvar på Legionella blir vedtatt, kan bassenget gjenåpnes tidligst 10.september. Vi krysser fingrene!

Zero
Publisert: 15.08.2014 skrevet av: Kirsti Natvik

picture
 

 

Auglend skole er en Zero-skole

 

Definisjon: Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager, og episodene gjentas over tid. (Roland og Sørensen Vaalands def.)

 

  • Mellom godartet erting og mobbing går det en klar grense. Ved mobbing er det NULLTOLERANSE.

 

  • Vi jobber sammen for at alle elever skal oppleve et trygt og godt læringsmiljø, med nulltoleranse for mobbing.
  • Vi forplikter oss til å reagere og handle i tråd med skolens handlingsplan mot mobbing.
  • Det viktigste vi gjør er å forebygge og ha fokus på det som fremmer trivsel.

 Månedsmål for høsten 2014:

August:           God skolestart

Ordensregler og stoppregel

 

September:    Inkludere alle i leken

 

Oktober:         Vise respekt for andre og snakke respektfullt til hverandre

 

November:      Vise respekt for andres eiendeler

Desember:      Svare vennlig uansett hvem som henvender seg til deg

 

Skolemelk
Publisert: 14.08.2014 skrevet av: Siri

 1. dag for utlevering av skolemelk  høsten 2014 er tirsdag 19.august.

Velkommen tilbake til skolen!
Publisert: 14.08.2014 skrevet av: Kirsti Natvik

 

  Håper alle har hatt en fin sommer. Personalet ved Auglend skoleønsker alle elever og foreldre velkommen tilbake til skolen!

 

Skolestart er torsdag 14.08.

Elever på 2.-10.trinn begynner kl 0830.

Elever på 1.trinn begynner kl 0900.

Melk kan nå bestilles på www.skolemelk.no.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se flere forside artikler >>

 
 
.