topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Auglend skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  1-4G  5-7G  8-10G  Ansatte  

FORELDREUNDERSØKELSEN 2014: UTSATT FRIST!
Publisert: 02.11.2014 skrevet av: Kirsti Natvik

For de av dere som allerede har svart: Tusen takk for bidraget!

Til de som ikke har svart: Svar på undersøkelsen!  Dess høyere svarprosent, dess mer representativ blir tilbakemeldingen på hva foresatte mener. Til nå er svarprosenten for lav.

STAVANGER KOMMUNE HAR UTSATT SVARFRISTEN TIL 25.11

Viser til tidligere informasjon vedr undersøkelsen:

 Skolene i Stavanger gjennomfører årlig en foreldreundersøkelse blant foresatte med barn på 3.,6. og 9.trinn.

Hensikten med undersøkelsen er å få vite hvilke erfaringer dere som foresatte har med skoletilbudet til deres barn.

I år vil foreldreundersøkelsen foregå elektronisk. Undersøkelsen gjennomføres i uke 45 og 46. Den er frivillig, men vi oppfordrer alle foresatte til å ta seg tid til å svare for å gi oss viktige tilbakemeldinger. Ditt bidrag er viktig for oss!

Brev med nærmere informasjon om undersøkelsen og pålogging går hjem som ranselpost i uke 44.

Pålogging: Via www.stavangerskolen.no eller direkte her:

https://elfu.udir.no/Respondent/Login.aspx?ReturnUrl=%2fRespondent%2f

 

På forhånd takk for at dere bidrar!

 

fileicon 
Foreldreunders. 14. Info til foresatte.doc

 

 

Skolering av foreldrerepresentanter
Publisert: 06.11.2014 skrevet av: Kirsti Natvik

I høyremenyen finner dere presentasjonen som ble brukt på skoleringen av foreldrerepresentanter (FAU-representanter og klassekontakter) 29.09.14.

Nyttig lesestoff for alle foresatte. 

Innkalling til møte i FAU 5. november
Publisert: 26.10.2014 skrevet av: Tone Skartveit

Velkommen til møte i FAU onsdag 5. november kl 19.30!

Takk til alle deltakere!
Publisert: 28.10.2014 skrevet av: Gro Mehla

 Skolemiljøutvalgets fotokonkurranse ble en suksess!

ALLE LESER
Publisert: 28.10.2014 skrevet av: Anne Cecilie K.Mæland

 SPENNING  EVENTYR  HUMOR  FANTASY   FOTBALL  DRAMA  KRIM

KJÆRLIGHET  GRØSS  OPPVEKST  VENNSKAP


 

Se flere forsideartikler >>

 
 
.