5. trinn
1

topLogoSpacer
 
 

 
 
 

 

Madlavoll skole - 5. trinn

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  MIO  SFO  
Du er her: 5. trinn

Nasjonale prøver 2013
Publisert: 22.01.2014 skrevet av: Jone Selvikvåg

5.trinn gjennomførte høsten 2013 de nasjonale prøvene i lesing, regning og engelsk. Resultatene på disse prøvene ligger på snittet for Norge og Rogaland, og rett under snittet for Stavanger kommune.

I høyremargen under "Våre resultater" finner dere en grafisk framstilling av årets resultater.

  Madlavoll Stavanger Rogaland Nasjonalt
Snitt Lesing 5.tr.  1,9 2,0 1,9 2,0
Snitt Engelsk 5.tr. 2,0 2,1 2,0 2,0
Snitt Regning 5.tr. 2,0 2,1 2,0 2,0

Elevene på 5.trinn er delt inn i tre nivå (nivå 1 er svakest, nivå 3 er høyest). Lærerne har i utviklingssamtalene gått gjennom den enkelte elev sine resultater. Vi studerer også de samlede resultatene for å se om det må settes inn ekstra tiltak som bedrer elevenes faglige kompetanse på ulike områder.

De elevene som gikk fra Madlavoll til Gosen (8.trinn), har gode resultater på disse prøvene. Det er et klart mål at det samme skal skje videre med de elevene vi avgir til ungdomstrinnet.